Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989
 
DIRECTOR GENERAL
Claudiu Iordache – email:  dir.general@irrd.ro
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ion Calafeteanu – email:  calafeteanu.ion@irrd.ro
 
DIRECTIA CERCETARE,DOCUMENTARE, ARHIVA, BIBLIOTECA cercetare@irrd.ro
 
 
Birou organizare evenimente și activități editoriale –    elena.diaconu@irrd.ro
 
 

SERVICIUL FINANCIAR – email: financiar@irrd.ro

 

stema