Buget 2016

Pentru anul 2016 au fost repartizaţi prin subvenţii 1082 mii lei.

Fondurile sunt folosite pentru tipărire publicaţii, contracte prestări servicii în cercetare, furnituri de birou, organizare evenimente.