Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer

Data: 6 noiembrie 2018

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul  organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului    Postul Observatie
1 KERESZTESI ION LUCIAN 944/23.10.2018 SOFER ADMIS
2 ROMAN ADRIAN 972/30.10.2018 SOFER ADMIS
3 SERBANESCU SEBASTIAN GABRIEL  

960/25.10.2018

 

SOFER

ADMIS
4 ZAHARIA MARINEL 985/01.11.2018 SOFER ADMIS

 

 

Afișat astăzi, 06.11.2018, ora 16 :30

Secretarul comisiei

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989