Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretara

Data: 7 decembrie 2018

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului    Postul Observatie
1 PETRESCU Luminița Mihaela 1113/27.11.2018 Secretara ADMIS
2 STERIAN  Alina Silvia 1097/23.11.2018 Secretara ADMIS

Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 16 :30

Proba scrisa se va sustine in data de 12.12.2018, incepand cu ora 10 la sediul IRRD din str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2.

Secretarul comisiei

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989