Tabel privind rezultatul probei practice sustinuta in data de 08.11.2018 de candidatii admisi

Data: 8 noiembrie 2018

TABEL

privind rezultatul probei practice sustinuta in data de 08.11.2018 de candidatii admisi

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului    Postul Observatie
1 KERESZTESI ION LUCIAN 944/23.10.2018 SOFER ADMIS
2 ROMAN ADRIAN 972/30.10.2018 SOFER ADMIS
3 SERBANESCU SEBASTIAN GABRIEL  

960/25.10.2018

SOFER

 

NU S-A PREZENTAT
4 ZAHARIA MARINEL 985/01.11.2018 SOFER ADMIS

 

 

 

Afișat astăzi, 08.11.2018, ora 16 :30

Proba scrisa se va sustine in data de 09.11.2018, incepand cu ora 10, la sediul IRRD.

 

 

Secretarul comisiei

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989