Selecție depuneri dosare pentru postul de secretară

Data: 9 iulie 2018

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul  organizat pentru ocuparea postului vacant de secretară

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Observatii
1. BĂDOI Oana 552/04.07.2018 secretară admis
2. IEREMIA Laura 554/05.07.2018 secretară admis

 

 

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune până la data de : 10.07.2018 ora 16

 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 20.07.2018, ora 09:00, la sediul Institutului.

 

 

 

 

Secretar al comisiei de concurs

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989