Rezultatul probei interviului pentru candidații înscriși la examenul organizat pentru promovarea pe un post superior

Data: 24 iulie 2018

Rezultatul probei interviului

Pentru candidații înscriși la examenul organizat pentru promovarea pe un post superior

  • Consilier I A- Compartimentul economic – achiziții publice
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Observatii
1 Mihai Mioara 78,33  ADMIS

 

 

Afișat, astăzi, 24.07.2018, ora 1600.

 

Secretarul comisiei de examen

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989