Rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe o un post superior – Consilier IA

Data: 26 iulie 2018

 Rezultatele  finale  la examenul organizat pentru promovarea pe o un post superior

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

REZULTAT PROBA SCRISĂ – 7.07.2018

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care se organizează examenul Punctajul

final

Rezultatul
1 Mihai Mioara Consilier IA 89,33 ADMIS

REZULTATE INTERVIU – 23.07.2018

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care se organizează concursul Punctajul interviului Rezultatul
1 Mihai Mioara Consilier IA 78,33 ADMIS

 

Președinte : Gelu Voican VOICULESCU – director general

Membrii:
Elena MINGOTE, consilier IA Compartiment Financiar Contabil în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului – membru;
Andreea Mihaela IAMBURSCHI, expert contabil, administrator al New Era Consulting S.R.L. – membru;

Secretar comisie Felicia VULPE

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989