Rezultatele finale ale concursului pentru postul de Cercetator Stiintific – Direcţia Cercetare

Data: 20 decembrie 2016

CENTRALIZATOR

 rezultatele finale ale concursului sunt:

Cercetator Stiintific – Direcţia Cercetare

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Punctaj  Final Rezultat
 1 SECAREANU GEORGE  Cercetător ştiinţific  7.66   8.33  7.99  RESPINS
 2  SIMA ANA- MARIA  Cercetător ştiinţific  8.66   8.33  8.49  ADMIS

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;
Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :
Mihai Mioara – Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil