Rezultate privind selectia dosarelor – consilieri juridici

Data: 30 august 2018

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru data de 05.09.2018 pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier juridic

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Observatii
1. MOLDOVAN Irina 706/24.08.2018 Consilier juridic admis
 

2.

 

NECULAI Petrișor

 

712/28.08.2018

 

Consilier juridic

respins – nu s-a făcut dovada vechimii în specializare
3. RĂDULESCU Mariana – Lăcrămioara 711/28.08.2018 Consilier juridic admis
4. VULPE Felicia 705/24.08.2018 Consilier juridic admis

Eventuale contestaţii se pot depune în data de 31.08.2018 : între orele 9:00 și 16:00;

 

Afișat astăzi, 30.08.2018, ora 1600

Secretar de comisie

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989