Concurs consilier I A – Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale – rezultate interviu

Data: 10 mai 2017

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 09.05.2017 ORA 10.00.

Consilier I A – Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul  Punctaj
1 Radu Alexandru 284/19.04.2017 Consilier IA – 100

COMISIA DE EXAMEN:
Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:
Osca Alexandru Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;
Marin Valentin – Expert Gr. IA -Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către
doamna Mihai Mioara – Compartiment Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil