Concurs Consilier I A – Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale – rezultate finale

Data: 11 mai 2017

Rezultatele finale ale concursului

CENTRALIZATOR

Consilier I A- Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale

Nr. crt.
Nume şi prenume candidat
Postul
Punctajul obţinut proba scrisă
Punctajul obţinut la interviu
Punctaj Final
Rezultat
1
Radu Alexandru
Consilier IA –
98.30
100
99.15
ADMIS

COMISIA DE EXAMEN:
Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:
Osca Alexandru Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;
Marin Valentin – Expert Gr. IA -Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către
doamna Mihai Mioara – Compartiment Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil