Centralizator cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Expert II

Data: 19 decembrie 2016

CENTRALIZATOR

rezultatele finale ale concursului sunt:

 

Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu PunctajFinal Rezultat
1 Balanoiu Stelica EXPERT II 55.60 63.30 59.45 ADMIS

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Autor: Compartimentul Financiar-Contabil