Anunţ – concurs de promovare

Data: 1 iulie 2018

Desfăşurare  

Examen de promovare în grad profesional imediat superior – iulie 2018

 

Nr. Crt. Etapă Perioadă
1. Înscrierea candidaţilor 01.07-10.07.2018

ora 13

2. Selecţia dosarelor de înscriere 12.07.2018
3. Afişare rezultate selecţie dosare 13.07.2018
4. Contestatii 13.07.2018
5. Rezultate selecţie dosare după contestaţii 16.07.2018
6. Probă scrisă 17.07.2018 ora 10.00
7. Afişare rezultate probă scrisă 18.07.2018
8. Contestaţii 18.07.2018
9. Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 19.07.2018
10. Afisarea rezultatelor finale 20.07.2018

ora 10

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989