Anunț

Data: 2 iulie 2018

CENTRALIZATOR

rezultatele finale ale concursului de promovare sunt:

  • Expert I,  Biroul de  organizare evenimente şi activităţi editoriale
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctaj
Final
Rezultat
1 Elena DIACONU EXPERT I 98, 3 98,3 ADMIS

 

 

Autor: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989