COMUNICAT 

Poziția IRRD privind acuzațiile lansate de publicația AMOSNews 

Publicația online AMOSNews a postat, recent, o scrisoare (nesemnată) care atribuie, la nivelul unor afirmații nefondate, eșecul percepției publice actuale privind desfășurarea Revoluției Române (suspectată a fi o lovitură de forță) exclusiv funcționării defectuoase a Institutului Revoluției Române, singurul, de fapt, care a combătut continuu, de la înființarea lui, teoriile loviturii de stat!
Nu ne pronunţăm în legătură cu afirmaţiile de natură politică din Scrisoarea anonimilor săi autori; potrivit lor „…Revoluția nu mai are nici sprijin politic, întrucât partidul care se revendică de la revoluție, PSD, a încăput pe mâna unor neisprăviți…”. IRRD, prin însăși legea sa de funcționare, are atribuţii stricte de cercetare ştiinţifică şi de promovare a adevărului despre Revoluţia din Decembrie 1989. 
Prin Comunicatul prezent răspundem doar afirmaţiilor acestor autori obscuri referitoare la activitățile IRRD, făcute într-o manieră care se înscrie exclusiv în logica celor care au denigrat și denigrează Revoluţia Română:
1. Acuzaţia potrivit căreia IRRD „ este departe de a înţelege ceea ce se petrece în jurul ideii de Revoluţie” nu se susţine; dimpotrivă, în atitudinea sa generală, exprimată prin publicațiile proprii sau prin organizarea numeroaselor întâlniri publice ori științifice, în luările de poziție și articolele publicate în Caietele Revoluţiei, semnate de personalităţi din mediul academic (Florin Constantiniu, Dan Berindei, Gáspar Miklos Támás, Anneli Ute Gabanyi, Sorin Liviu Damean, Adrian Cioroianu, Adrian Niculescu, Dumitru Mazilu, Petre Roman, Ioan Savu, Valentin Voicilă, Corneliu Vlad). S-a semnalat şi combătut tendinţa de a nega Revoluţia în sine şi de a lansa şi susţine agresiv și neargumentat concepte precum intervenţia străină, conspiraţiile interne, lovitura de stat!
2. Accentul potrivit căruia IRRD „şi-a epuizat resursele de creativitate politică şi acţională” este pus în paradigma unor instituţii aparţinând altui timp şi altui scop: în realitate, nici Legea de funcţionare a Institutului nici deciziile Colegiului Naţional nu impun cercetătorilor să demonstreze creativitate politică (utilă pentru alte domenii de activitate). În tot ceea ce fac, cercetătorii se bazează pe evidenţierea adevărului despre Revoluţie, recurgând la descrierea argumentată a faptelor şi evenimentelor revoluţionare, folosind exclusiv metodele cercetării ştiinţifice.
3. Constatarea potrivit căreia IRRD „este depăşit de miza fundamentală care paşte în prezent liderii Revoluţiei” trebuie explicitată; de fapt, în repetate rânduri IRRD a luat atitudine împotriva publicaţiilor ce puneau la îndoială rolul, acţiunea sau faptele fruntașilor marcanţi ai Revoluţiei din Bucureşti sau din alte oraşe martir. Revista Caietele Revoluţiei (68 de numere), revista Clio, volumele de interviuri, volumele de mărturii, Dicţionarul Revoluţiei Române, au fost puse în serviciul adevărurilor esențiale conținute în faptele Revoluției, oferindu-le totodată revoluţionarilor (prin preluarea interviurilor publicate în revista Institutului, site-ul său și cele patru pagini de Facebook dedicate, dar și în cărțile apărute sub egida sa) posibilitatea să descrie cu acuratețe acţiunile lor, acțiuni ce au dus, în final, la victoria Revoluției din Decembrie 1989! Întrucât mulţi lideri marcanţi ai Revoluţiei au devenit ulterior personalităţi ale vieţii politice, aceștia au fost supuși în spațiul public atacurilor, defăimărilor și calomniilor, inerente în practica exercițiului democratic, la noi și oriunde, dar IRRD nu s-a implicat și nu se va implica în bătălia politică!
4. Afirmaţia potrivit căreia „cantonarea la titluri de cărţi şi de reviste apărute este de folos doar autorilor, nu şi menirii publice pe care ar trebui să şi-o asume acest institut.; această activitate editorială, în câteva sute de exemplare, este simplă maculatură de lux dacă nu ajunge să schimbe ideile și percepțiile oamenilor despre Revoluție” este tendențioasă, nedreaptă și incorectă, premeditând deprecierea efortului cercetătorilor care, în condiţii nu totdeauna simple şi adeseori într-un mediu ostil, s-au străduit şi au reuşit să promoveze adevărul realităţilor revoluționare din Decembrie 1989 şi din lunile și anii care au urmat. A califica drept „maculatură” cărţi precum: Revoluţia română din decembrie 1989 în context internaţional (prof. univ. dr. Ioan Scurtu), Revoluţia din Banat și Dincolo de Rubicon (prof. univ. dr. Oşca Alexandru), Cronologia Revoluției Române (prof. univ. dr. Alexandru Duțu), Când Europa arde (prof. univ. dr. Ion Calafeteanu), România şi şocurile geopolitice ale Războiului Rece (prof. univ. dr. Constantin Hlihor), România – săraca ţară bogată (prof. univ. dr.Dumitru Mazilu), Cartea Represiunii (conf. univ. dr. Bucur Ion), Constituția României, I-V vol. (dr.Teodora Stănescu-Stanciu), O revoluție încarcerată (dr. Alexandru Grigoriu), Amorsarea Revoluției (dr. Florian Banu) ş.a. (în total 75 de titluri), înseamnă:
a) Fie că anonimii Scrisorii nu le-au lecturat niciodată, şi atunci sunt invitați să le citească;
b) Fie respectivii autori dovedesc reaua lor credinţă, făcând prin astfel de acuzații un deserviciu cercetării istoriei Revoluţiei. Acuzația că lucrările respective sunt tipărite în câteva sute de exemplare ignoră limitările bugetare la care a fost şi este constrâns Institutul. Pe de altă parte, publicarea întregii producții editoriale pe site-ul Institutului, în format PDF accesibil tuturor cititorilor, oferirea Fondului de Carte Revoluția Română principalelor biblioteci din România și principalelor instituții ale statului, au permis profesorilor, cercetătorilor, politicienilor, studenților, publicului să le poate studia fără nici o restricţie. Cât privește publicațiile și cărțile traduse în principalele limbi de circulaţie internaţională, acestea sunt dedicate mediilor științifice interesate din ţară şi din străinătate, ambasadelor europene la București, fiind necesare completării bibliografiilor academice, lucrărilor de licenţă și doctorat, în bibliotecile metropolitane, universitare, din ţară şi din străinătate.
c) Recomandarea ca IRRD să devină „fatalmente” (sic!) „armă de apărare a ideii de Revoluţie” este superfluă; şi până acum Institutul a apărat şi promovat – cu numeroase și irefutabile argumente ştiinţifice şi documentare – ideea de Revoluţie şi adevărul despre faptele din decembrie 1989! Din păcate, Institutul Revoluției Române s-a găsit mereu singur în acţiunea de combatere a tezelor neştiinţifice despre Revoluţia Română.
d) În ceea ce privește ideea principală a acestui articol de presă („o rebranduire” a Institutului”), și anume aceea de a-l transforma într-o oficină propagandistică militantă, aceasta ar lichida definitiv imparțialitatea și efortul echilibrat în căutarea și aflarea adevărului evenimentelor din Decembrie 1989, și ar fi un imens prejudiciu adus cauzei pentru care acest Institut de cercetare istorică a fost creat. Având, ca efect final, chiar decredibilizarea și compromiterea lui!
Biroul de presă al IRRD
19 iulie 2017

*

COMUNICAT

Joi, 13 iulie 2017, Cercul Militar din Craiova a fost gazda inaugurării Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Craiova ᾿89, proiect comun al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 și Asociația pentru Protejatrea și Sprijinirea Invalizilor, Răniților și Urmașilor celor căzuți în timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj. 
Într-o sală arhiplină, membrii asociațiilor de revoluționari din capitala Băniei, precum și reprezentanții autorităților administrative și culturale din județ, au salutat participarea la această reuniune a delegației revoluționarilor din Timișoara, formată din domnii Ioan Savu și Adrian Kali.
După ținerea unui moment de reculegere în memoria revoluționarilor ce nu mai sunt în viață, moderatorii evenimentului domnii Alexandru Oșca, consilier IRRD și Mirea Venus, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Craiova ᾿89 au anunțat programul desfășurării evenimentului. Au luat astfel cuvântul : prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, director adjunct IRRD; Mirea Venus, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Craiova ᾿89; Adrian Cosman, viceprimarul municipiului Craiova; prof. univ. dr. Sorin Damean; Sorin Staicu, expert IRRD; Elena Diaconu, redactor- șef, revista Caietele Revoluției; Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” Dolj; prof. univ. dr. Constantin Hlihor, cercetător IRRD; Adrian Kali, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Timișoara᾿89; Ioan Savu, membru al Colegiului Național IRRD; prof. univ. dr. Ciubotea Dinică. 
În lările de cuvânt, vorbitorii au subliniat importanța deschiderii acestui centru și misiunea sa de a facilita colaborarea asociațiilor de revoluționari din craiova cu celelalte asociatii de revoluționari din Orașele Martir, precum și cu autoritățile locale, prin publicarea de articole și cărti, organizarea de conferințe , dezbateri, simpozioane, lansări de carte, cu scopul de a aduce în atenția publicului evenimente, fapte sau persoane în legătură cu Revoluția din Decembrie 1989.
Evenimentul a continuat cu prezentarea volumelor România şi Şocurile Geopolitice ale Războiului Rece (1980-1991),autor prof. univ. dr. Constantin Hlihor – a prezentat Andreea Bădilă, cercetător IRRD și Revoluţia din Decembrie 1989 de la Craiova, autori Ion Pâlșoiu, Ionel Turcin, Marin Ilie și Axente Corneanu – a prezentat general- maior(r) Ion Pâlșoiu.
În încheierea reuniunii a fost semnat Protocolul de înființare a Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Craiova᾿89.

*

Rezultatele finale ale concursului

CENTRALIZATOR

Consilier I A- Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale

Nr. crt.
Nume şi prenume candidat
Postul
Punctajul obţinut proba scrisă
Punctajul obţinut la interviu
Punctaj Final
Rezultat
1
Radu Alexandru
Consilier IA –
98.30
100
99.15
ADMIS

COMISIA DE EXAMEN:
Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:
Osca Alexandru Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;
Marin Valentin – Expert Gr. IA -Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către
doamna Mihai Mioara – Compartiment Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 09.05.2017 ORA 10.00.

Consilier I A- Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul  Punctaj
1 Radu Alexandru 284/19.04.2017 Consilier IA – 100

COMISIA DE EXAMEN:
Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:
Osca Alexandru Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;
Marin Valentin – Expert Gr. IA -Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către
doamna Mihai Mioara – Compartiment Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 04.05.2017 pentru ocuparea postului vacant din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afisarea rezultatului.

Interviul se va susţine în data de 09.05.2017 la ora 10.00.

Consilier I A- Birou Organizare Evenimente si Activitati Editoriale

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Proba scrisa
1 Radu Alexandru 284/19.04.2017 Consilier IA – ADMIS 9.83

COMISIA DE EXAMEN:
Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:
Osca Alexandru Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;
Marin Valentin – Expert Gr. IA -Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către
doamna Mihai Mioara – Compartiment Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

CENTRALIZATOR

 rezultatele finale ale concursului sunt:

 

   Cercetator Stiintific – Direcţia Cercetare

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Punctaj

FinalRezultat1SECAREANU GEORGECercetator Stiintific .

   7.668.337.99RESPINS2SIMA ANA- MARIACercetator Stiintific .

8.668.338.49ADMIS

 

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la interviul din 15.12.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afisarea rezultatului.

 

   Cercetator Stiintific – Direcţia Cercetare

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 SECAREANU GEORGE 864/29.11.2016 Cercetator Stiintific . 8.33
2 SIMA ANA- MARIA 812/10.11.2016 Cercetator Stiintific . 8.33

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 12.12.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

 

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 15.12.2016 la ora 10,00.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 SECAREANU GEORGE 864/29.11.2016 Cercetător ştiinţific 7.66
2 SIMA ANA- MARIA 812/10.11.2016 Cercetător ştiinţific 8.66

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

COMUNICAT

Joi, 16 martie 2017, IRRDʻ89 și Asociația „Uniunea Revoluționarilor Brăila 1989” au organizat deschiderea Centrului Regional de Comunicare și Cercetate Brăilaʻ89.

Evenimentul s-a desfășurat în sala Consiliului Județean Brăila și a fost moderat de domnul Valeriu Petrof, coordonatorul acestui centru și de domnul prof. univ. Dr. Ion Calafeteanu, directorul general adjunct al IRRD. Într-o sală arhiplină, cele 5 asociții de revoluționari din orașul lui Panait Istrati, Mihail Sebastian și Nae Ionescu, precum și reprezentanții de frunte ai tuturor autorităților administrative din urbe și ale importantelor centre culturale din județ, au aplaudat îndelung participarea la acest eveniment a unui grup de elevi olimpici și premianți de la liceul „D.P. Perpessicius” Brăila. De asemenea, organizatorii evenimentului au salutat prezența în sală a reprezentanților asociațiilor revoluționare din orașele Arad și Piatra Neamț. După intonarea Imnului de stat, moderatorii sedinței au anunțat programul desfășurării evenimentului, acesta cuprinzând 3 etapeː
-sublinierea importanței deschiderii acestui centru și a modului în care va conlucra cu toate organizațiile revoluționare din județul Brăila în vederea susținerii de către IRRDʻ89, prin istoricii săi din cadrul Consiliului Științific și a experților din cadrul Biroului de Comunicare și Editare, a publicării unor articole, materiale, cărți, cu privire la desfășurarea Revoluției Române din Decembrie 1989 în orașul și în județul Brăila; alte activități care să atragă atenția publicului larg asupra unor evenimente, fapte, personaje din orașul și județul Brăila, care au legătură cu Revoluția din Decembrie 1989.
-dezbateri cu privire la însemnătatea deschiderii acestui centru; poziția reprezentanților autorităților locale și centrale din orașul și județul Brăila față de acest demers al IRRD; discuții cu privire la Revoluția din Decembrie 1989 și a modului în care revoluționarii din orașul Brăila au acționat pentru victoria acesteia; alte luări de cuvânt; semnarea de către reprezentanții IRRDʻ89 și ai Asociației ”Uniunea Revoluționarilor Brăila 1989” a Protocoluli de înființare a Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Brăilaʻ89.
-prezentarea cărții „Revoluția din Decembrie 1989‒ Momentul Brăila”, autor Ionel Ștefan Alexandru.

 

*

COMUNICAT

Astăzi, 8 decembrie 2016, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 a organizat simpozionul „25 de ani de la adoptarea Constituției României prin referendum național”.
La acest eveniment au participat reprezentanți ai Adunării Constituante, membrii Colegiului Național și Consiliului Științific IRRD 1989, cercetătorii din institut și alți invitați interesați de momentul aniversar.
Întrunirea a fost moderată de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, directorul științific al lRRD și de dr. Andreea-Iuliana Bădilă.
Au luat cuvântul Marian Enache, judecător la Curtea Constituțională a României, Vicepreședinte al Adunării Constituante, membru al Comisiei pentru redactarea proiectului Constituției, prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, prof. univ. dr. Constantin Hlihor, prof. univ. dr. Alexandru Oșca, conf. univ. dr. Ion Bucur, C.S. III dr. Andreea-Iuliana Bădilă, C.S. dr. Alexandru Purcăruș și Asist. cercet. drd. Camelia Runceanu.
Comunicările științifice și expunerile susținute vor fi publicate în viitorul număr al revistei Institutului „Caietele Revoluției”.

15384414_1836896586584396_7616203565622632481_o

15391498_1517533941607313_2587961896458735750_o

15304314_1517532681607439_4385890108698561893_o

15385308_1837902523150469_8259291680667388217_o

15384421_1517545174939523_3593917087590800779_o

15418365_1837902253150496_1514591984926860772_o

15123392_1837902449817143_9076300779691921513_o

15418408_1517544464939594_2908790030551955365_o

15369055_1517550501605657_5407542356644738726_o

*

APEL NOMINAL CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI

la proba scrisă din data de 12.12.2016

(PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE)

 

Postul vacant: Cercetător ştiinţific

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Seria Nr CI Semnatura
1 SECAREANU GEORGE 864/29.11.2016 Cercetător ştiinţific    
2 SIMA ANA- MARIA 812/10.11.2016 Cercetător ştiinţific    

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Badila Andreea Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare -Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

ANEXE

       I.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

Cerere de participare la concurs ;
Curriculum vitae ;
Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
Cazier judiciar ;
Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
Copie B.I./C.I. ;
Adeverinta medicala ;

         II.   Concursul consta in 3 etape succesive:

Selectia dosarelor de inscriere ;
Proba scrisa ;
Interviul ;

             III. Desfăşurare concurs.

Nr. Crt. Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 04.11-05.12.2016ora 13
  Selecţia dosarelor de înscriere 06-07.12.2016
  Afişare rezultate selecţie dosare 08.12.2016
  Contestatii 08.12.2016
  Rezultate selecţie dosare după contestaţii 09.12.2016
  Probă scrisă 12.12.2016 ora 10.00
  Afişare rezultate probă scrisă 13.12.2016
  Contestaţii 13.12.2016
  Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 14.12.2016
  Interviul 15.12.2016ora 10
  Afişarea rezultatelor interviului 16.12.2016
  Contestaţii 16.12.2016
  Afişare rezultate interviu după contestaţii 19.12.2016
  Afisarea rezultatelor finale 19.12.2016

     Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

*

CENTRALIZATOR

rezultatele finale ale concursului sunt:

 

Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu PunctajFinal Rezultat
1 Balanoiu Stelica EXPERT II 55.60 63.30 59.45 ADMIS

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba orala din 05.12.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei orala.

 

Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 BALANOIU STELICA 816/14.11.2016 Expert II 63.30

 

COMISIA DE EXAMEN/CONCURS :

Preşedinte:   Osca Alexandru – Consilier Cabinet Demnitar-Presedinte

Membri:

Staicu Sorin – Expert gradul II – Biroul Organizare evenimente si activitati editoriale – Membru;

Diaconu Elena – Expert gradul II – Biroul Organizare evenimente si activitati editoriale- Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către domnaMihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28.11.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

 

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 05.12.2016 la ora 10,00.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 Balanoiu Stelica 816/14.11.2016 Expert II 55.60

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Osca Alexandru – Consilier Cabinet Demnitar-Presedinte

Membri:

Staicu Sorin – Expert gradul II – Broul Organizare evenimente si activitati editoriale – Membru;

Diaconu Elena – Expert gradul II – Broul Organizare evenimente si activitati editoriale- Membru;

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către domnaMihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 

*

Revoluționarul Lorin Fortuna a încetat din viață

lorin-fortuna

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 anunță cu profund regret că, azi, 25 noiembrie 2016, revoluționarul Lorin Fortuna a încetat din viață.

Lorin Fortuna a fost liderul Revoluției de la Timișoara, devenind în 20 decembrie 1989 președintele Frontului Democratic Român – primul partid antitotalitar din România.

Erou al Revoluției, s-a numărat printre cei care au avut curajul de a se împotrivi regimului comunist în Decembrie 1989, rostind primul discurs din Balconul Operei din Timișoara: „…Mă numesc Ioan Lorin Fortuna, sunt cadru didactic la Institutul Politehnic din Timişoara şi vreau să vă spun că pentru mine cale de întoarcere nu există, că, adică, am hotărît să lupt pentru ca jertfele celor care au murit în Timişoara între 16-20 decembrie, rănile celor care au fost împușcați, suferințele celor arestați, implicarea noastră de acum, să nu fie inutile. De aceea vă propun să constituim un partid politic, să organizăm revolta în mod temeinic, să-i conferim forța datorită căreia puterea comunistă să se simtă obligată să ne considere partener de dialog, nu masă de manevră”. (Titus Suciu „Adevărul traversează întristat timpul”).

În 2004 a devenit membru al Colegiului Național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

Membrii Colegiului Național și angajații Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 transmit sincere condoleanţe familiei şi camarazilor săi din Revoluție. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

*

COMUNICAT

Joi 24 noiembrie 2016, s-a desfășurat la Sala Liviu Corneliu Babeș – Institutului Revoluţiei Românedin Decembrie 1989 Reuniunea Anuală a Delegațiilor Centrelor Regionale de Comunicare și Cercetare’89.

În deschidere s-a intonat Imnul României și s-a păstrat un moment de reculegere în memoria revoluționarilor care nu mai sunt în viață.

Evenimentul a fost moderat de doamna profesor Eugenia Iorga.

În cuvântul adresat participanților la întrunire, domnul Claudiu Iordache directorul general al IRRD a marcat importanța programului creării centrelor de regionale de comunicare și cercetare ’89 apreciind că în activitatea acestora imaginea Revoluției Române din Decembrie 1989 și imaginea revoluționarului au un rol fundamental.

În continuarea ședinței au luat cuvăntul coordonatorii centrelor după cum urmează: domnul Adrian Kali, istoric, coordonatorul Centrului Regional de Cercetare și Comunicare Timișoara’89; domnului Vasile Mardare, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Brașov ’89; domnului Gheorghe Bűkőș, reprezentantul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Alba ’89; domnului Viorel Hummel, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Arad ’89; domnului Puiu Nicolae Fesan, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Sibiu ’89; domnului Ion Badea, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgoviște ’89; domnului Hamar Alpár Beniamin, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgu Mureș ’89.

Prima parte a lucrărilor s-a încheiat cu acordarea de către IRRD a diplomelor de onoare și legitimațiilor pentru coordonatorii centrelor.
În a doua parte a reuniunii a avut loc o dezbatere privind imaginea revoluționarului în societate.

În încheierea lucrărilor participanții și-au expus punctele de vedere referitoare la activitățile din centrele existente și au evidențiat necesitatea continuării proiectului IRRD prin înființarea altor centre regionale de comunicare și cercetare în toate Orașele Martir și, în măsura posibilităților în alte orașe din țară în care prin fondul de carte și publicațiile IRRD să fie transmisă generațiilor postrevoluționare importanța Revoluției Române din Decembrie 1989 pentru istoria poporului român.

afis-24-nov-2016

15168766_1496763713684336_7904638041789207612_o

15235698_1496764227017618_311750031010812890_o

15196030_1496764390350935_7360044212311639030_o

15250823_1496765487017492_7213140943719713801_o

*

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 • Expert II- Directia Organizare Evenimente si Activitati Editoriale ;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 BALANOIU STELICA 816/14.11.2016 Expert II ADMIS

*

ANEXE

 

       I.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de participare la concurs ;
 • Curriculum vitae ;
 • Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar ;
 • Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
 • Copie B.I./C.I. ;
 • Adeverinta medicala ;

         II.   Concursul consta in 3 etape succesive:

 • Selectia dosarelor de inscriere ;
 • Proba scrisa ;
 • Interviul ;

             III. Desfăşurare concurs.

Nr. Crt. Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 04.11-18.11.2016

ora 13 Selecţia dosarelor de înscriere21-22.11.2016 Afişare rezultate selecţie dosare23.11.2016 Contestatii24.11.2016 Rezultate selecţie dosare după contestaţii25.11.2016 Probă scrisă28.11.2016 ora 10.00 Afişare rezultate probă scrisă29.11.2016 Contestaţii29.11.2016 Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii02.12.2016 Interviul05.12.2016

ora 10 Afişarea rezultatelor interviului06.12.2016 Contestaţii06.12.2016 Afişare rezultate interviu după contestaţii07.12.2016 Afisarea rezultatelor finale08.12.2016

     Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

*

ANUNŢ

 

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

Direcţia Cercetare

– un post cercetător ştiinţific.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea nr. 286/2011 a Legii 319/08.07.2003 Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

Candidaţii trebuie să fie absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Analiza dosarelor se va efectua în perioada 06-07.12.2016 .

Concursul, va avea loc în data 12.12.2016, ora 10:00, proba scrisă.

Interviul va avea loc la data de 15.12.2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane şi vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

   g) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportînd consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   h) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau xerox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

 

Bibliografie:

Ioan Scurtu, Revoluţia Română din- Decembrie 1989 în context internaţional, Editura IRRD, Bucureşti, 2006

Mihail M. Alexandrescu, Ion Bucur, Revoluţia din Decembrie 1989 în Bucureşti, Editura Mega, Bucureşti, 2009

Alexandru Oşca, Dincolo de Rubicon. 1989 –Timişoara – 1990, Editura Sitech, Craiova, 2011

Constantin Hlihor, Marin Badea Gavril Preda, Alexandru Purcăruş, Revoluţia din Decembrie 1989 şi percepţia ei în mentalul colectiv, Editura IRRD

 

T E M A T I CA                               

Pentru concursul de ocupare a postului de cercetător ştiinţific

 1. România comunistă: tipologia regimului, structuri de putere, model economic şi socio-cultural.
 2. Blocul comunist: ideologie, natura regimului, elemente de geopolitică.
 3. Relaţiile în interiorul Blocului comunist: locul României.
 4. Conceptele reformatoare lansate de liderii comunişti de la Moscova.
 5. Trecerea de la comunism la democraţie: tipuri de revoluţii.
 6. Impactul schimbărilor radicale din Europa de Est asupra evoluţiilor politice, economice, sociale şi culturale pe continentul european .

 

 

Biroul organizare evenimente şi activitaţi editoriale

–        Un post Expert II

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 28.11.2016 ora 10:00, proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul   Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

–      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–      curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;;

 

Bibliografia obligatorie:

 

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,
 3. Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,
 4. Legea nr. 186/9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise,
 5. Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Merza – „PR, Publicitate şi New Media”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009,

 

 

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

 • În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 28.11.2016 la ora 10,00la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

 

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

*

COMUNICAT

Joi, 20 octombrie 2016 – orele 12:00, IRRD 1989 și Asociaţia „21 Decembrie – Oraș Martir” Târgu Mureș au organizat deschiderea Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgu Mureș ’89.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu Mureș și a fost moderat de către doamna profesor Eugenia Iorga, membră a Colegiului Naţional IRRD și domnul Hamar Alpár Beniámin, președintele Asociației „21 Decembrie – Oraș Martir” Târgu Mureș.

În deschiderea întrunirii s-a intonat Imnul Naţional și s-a păstrat un moment de reculegere în memoria revoluţionarilor care nu mai sunt în viață.

În continuare, domnul Sorin Staicu, expert IRRD, a vorbit despre raţiunea înfiinţării și funcționării Centrelor Regionale de Comunicare și Cercetare, iniţiativă a domnului Claudiu Iordache, directorul general al IRRD .

În luarea sa de cuvânt, domnul Hamar Alpár Beniámin și-a exprimat satisfacţia faţă de inaugurarea Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgu Mureș ’89, evidențiind faptul că sunt multe de spus și de cercetat în legătură cu Revoluția din Târgu Mureș.

Deschiderea centrului s-a bucurat de interesul real al oficialităților locale. Astfel, au fost prezenţi și au luat cuvântul domnul Alexandru Câmpeanu, Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Mureș, doamna Monica Avram, directorul Bibliotecii Judeţene Mureș, domnul Ștefan Someșan, Inspectorul General al Inspectoratului General Școlar Mureș, și domnișoara Cristina-Elena Ilie, reprezentant al domnului Lucian Goga, Prefectul Judeţului Mureș. De asemenea, au participat la reuniune și și-au manifestat dorința de colaborare cu Centrul Regional de Comunicare și Cercetare Târgu Mureș ’89, domnul Soós Zoltán, directorul Muzeului Judeţean Mureș și domnul Ioan Chiorean, jurnalist la Radio Târgu Mureș și reprezentant al Biroului de presă al Primăriei Târgu Mureș.

La eveniment au participat și au luat cuvântul domnul Puiu Nicolae Fesan, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Sibiu ’89 și domnul Viorel Hummel, coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Arad ’89.

Puncte de vedere interesante au fost exprimate, în luările de cuvânt, de către domnii Emil Târnăveanu, Octavian Pleșa, Corneliu Bânzaru, membrii ai Asociației „ 21 Decembrie – Oraș Martir” Târgu Mureș și domnul Adrian Oană, președintele Asociației „Dreptatea Târgu Mureș”.

În încheierea reuniunii a fost semnat Protocolul de înființare a Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgu Mureș, iar domnul Alexandru Marius Grigoriu, cercetător doctor în istorie, a prezentat cartea „O Revoluţie încarcerată”, a cărui autor este, prezentarea lucrării fiind urmată de o scurtă sesiune de autografe.

 

14691340_1456894767671231_1212887678245158723_o

14700950_1456894951004546_6633703483900305477_o

14711066_1456894527671255_8747133061379940805_o

*

COMUNICAT

Joi 6 octombrie 2016, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 și Asociația Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovița a organizat deschiderea Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgoviște’89.

Evenimentul a avut loc la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, din Târgoviște, județul Dâmbovița și a fost moderat de către doamna profesor Eugenia Iorga, membră a Colegiului Național al IRRD și domnul Ion Badea, Președintele Asociației Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovița.

În deschiderea ședinței s-a intonat Imnul Naţional al României și s-a păstrat un moment de reculegere în memoria revoluţionarilor care nu mai sunt în viață.

Au luat cuvântul: domnul Ion Badea, Președintele Asociației Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovița; domnul Ciprian Constantin Pasăilă, Subprefect al Județului Dâmbovița; domnul prof. univ. dr. Constantin Pehoiu, Președintele Senatului Universității Valahia din Târgoviște; domnul Alexandru Ștefanescu, Șef Serviciu Relații cu Publicul în Biblioteca Județeană “Ion Heliade Rădulescu”, din Târgoviște, județul Dâmbovița; domnul prof. univ. dr. Alexandru Oșca, consilier în Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989; domnul Vasile Mardare, Președintele ALRUE Brașov și coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Brașov ’89; domnul Viorel Humel, Vicepreședintele Asociației 21 Decembrie 1989 Arad și coordonatorul Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Arad ’89; doamna Ileana Postelnicu – Dincă; domnul conf. dr. ing. Dorin Staicu; domnul Gheorghe Pavel; domnul Marian Stanciu și alții.

Participanții au manifestat un interes deosebit față de inaugurarea Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgoviște’89, fiind prezenți într-un număr important revoluționari din tot Județul Dâmbovița și din țară.

După semnarea Protocolului de înființare a Centrului Regional de Comunicare și Cercetare Târgoviște’89 a avut loc o prezentare de carte: „ Când Europa arde”, Ion Calafeteanu ( a prezentat autorul – prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, Director Adjunct al IRRD ) și „ Martirul”, Mircea Brenciu ( a prezentat autorul).

Evenimentul s-a încheiat cu o scurtă sesiune de autografe, acordată de autorii volumelor prezentate.

20161006_112121

20161006_111341

20161006_112252

20161006_115613

20161006_113622

*

CENTRALIZATOR

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 26.09.2016 pentru   urmatoarele posturi:

 

ASISTENT CERCETARE;

CERCETATOR STIINTIFIC

CERCETATOR STIINTIFIC III

 

ASISTENT CERCETARE

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat  
1 CHIRCA CRISTIAN 610/08.09.2016 ASISTENT CERCETARE 8.84 ADMIS
2 POPESCU DAN VLADIMIR 632/14.09.2016 ASISTENT CERCETARE 8.60 RESPINS
3 IGNAT EUGEN CONSTANTIN 636/16.09.2016 ASISTENT CERCETARE 8.52

RESPINS

 

CERCETATOR STIINTIFIC;

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat  
1 PURCARUS ALEXANDRU 634/15.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC 9 ADMIS
2 SIMA ANA-MARIA 604/07.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC 8.17 RESPINS
3 MARCAU FLAVIUS- CRISTIAN 638/16.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC 7.34 RESPINS

 

CERCETATOR STIINTIFIC III ;

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat  
1 BADILA IULIANA ANDREEA 586/25.08.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III 81.25 ADMIS
2 SORA FLORIN ANDREI 605/ 07.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III 81.25 ADMIS

 

Secretar Comisie examen/concurs;

Mihai Mioara Expert Gradul I- Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

 

*

CENTRALIZATOR

Rezultatele pentru proba orala a concursului sunt:

ASISTENT CERCETARE

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 CHIRCA CRISTIAN 610/08.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS
2 FUSMAN INGRIT 624/12.09.2016 ASISTENT CERCETARE RESPINS
3 POPESCU DAN VLADIMIR 632/14.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS
4 VOICU MARIANA 635/16.09.2016 ASISTENT CERCETARE RESPINS
5 IGNAT EUGEN CONSTANTIN 636/16.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS

 

CERCETATOR STIINTIFIC;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 SIMA ANA-MARIA 604/07.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS
2 PURCARUS ALEXANDRU 634/15.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS
3 MARCAU FLAVIUS- CRISTIAN 638/16.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS

 

CERCETATOR STIINTIFIC III ;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 BADILA IULIANA ANDREEA 586/25.08.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III ADMIS
2 SORA FLORIN ANDREI 605/ 07.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III ADMIS
3 POPA MONICA 637/16.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III RESPINS

 

Secretar Comisie examen/concurs;

Mihai Mioara Expert Gradul I- Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

*

TABEL

 

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat

pentru ocuparea posturilor vacante

 

 

ASISTENT CERCETARE;

CERCETATOR STIINTIFIC

CERCETATOR STIINTIFIC III

 

ASISTENT CERCETARE

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 CHIRCA CRISTIAN 610/08.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS
2 FUSMAN INGRIT 624/12.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS
3 POPESCU DAN VLADIMIR 632/14.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS
4 VOICU MARIANA 635/16.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS
5 IGNAT EUGEN CONSTANTIN 636/16.09.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS

 

CERCETATOR STIINTIFIC;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 SIMA ANA-MARIA 604/07.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS
2 PURCARUS ALEXANDRU 634/15.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS
3 MARCAU FLAVIUS- CRISTIAN 638/16.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS

 

CERCETATOR STIINTIFIC III ;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 BADILA IULIANA ANDREEA 586/25.08.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III ADMIS
2 SORA FLORIN ANDREI 605/ 07.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III ADMIS
3 POPA MONICA 637/16.09.2016 CERCETATOR STIINTIFIC III ADMIS

 

Secretar Comisie examen/concurs;

Mihai Mioara Expert Gradul I- Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

 

*

ANUNŢ

 

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

– 2 posturi Cercetător ştiinţific III– Direcţia Cercetare ;

– 1 post Cercetător ştiinţific – Direcţia Cercetare ;

–  1 post Asistent cercetare – Direcţia Cercetare ;

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea nr. 286 / 2011, a Legii 319/08.07.2003, Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă :

Pentru postul de Cercetător ştiinţific III :

–   Studii superioare

–   Vechime : să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;

Pentru postul de Cercetător ştiinţific :

–   Studii superioare;

–   Vechime: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi ;

Pentru postul de Asistent cercetare :

–   Să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în domeniul cercetării ştiinţifice;

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr. 33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Analiza dosarelor se va efectua în perioada 20.09 – 21.09.2016 .

Concursul va avea loc în data de 26.09.2016 ora 10:00, proba orală , conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare . Interviul va avea loc în data de 27.09.2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane şi vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

g) fişa de evaluare a candidatului, întocmită conform Anexei 13 din Ordinul nr. 4.204/2013, în care sunt prezentate satndardele minimale naţionale aprobate prin ordinul MECTS/MEN, va fi semnată de candidat şi depusă în dosarul de candidat;

   h) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportînd consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   i) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau xerox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,
 3. Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,v Craiova, 2011,
 4. Constantin Hlihor, Marin Badea Gavril Preda, Alexandru Purcăruş – Revoluția din Decembrie 1989 şi percepţia ei în mentalul colectiv; 

T E M A T I C A

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică, poz. 16, Direcţia Cercetare

 1. România comunistă: tipologia regimului, structuri de putere, model economic şi socio-cultural.
 2. Accentuarea crizei de sistem în România la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut. Organizarea represiunii împotriva opozanţilor şi contestatarilor regimului.
 3. Deteriorarea nivelului de trai al populaţiei şi a condiţiei umane în România Socialistă;
 4. Proteste şi revolte populare în România înainte de 1989.
 5. Revoluţia din Decembrie 1989: determinări, desfăşurare, consecinţe (urmări);Caracteristici comune şi diferenţe între evoluţia evenimentelor în principalele focare ale Revoluţiei din România.
 6. Trecerea la regimul democratic: specificul românesc.

Pentru concursul de ocupare a postului de cercetător ştiinţific III, cercetător ştiinţific

 1. România comunistă: tipologia regimului, structuri de putere, model economic şi socio-cultural.
 2. Blocul comunist: ideologie, natura regimului, elemente de geopolitică.
 3. Relaţiile în interiorul Blocului comunist: locul României.
 4. Conceptele reformatoare lansate de liderii comunişti de la Moscova.
 5. Trecerea de la comunism la democraţie: tipuri de revoluţii.
 6. Impactul schimbărilor radicale din Europa de Est asupra evoluţiilor politice, economice, sociale şi culturale pe continentul european.

 

Preşedinte de Comisie

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu

 

*

COMUNICAT

Joi, 16 iunie 2016, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) şi Asociaţia „Sibiu Decembrie ‘89” au organizat în sala de ședinţe a Consiliului Judeţean Sibiu deschiderea Centrului regional de comunicare şi cercetare Decembrie ’89 Sibiu.

În deschiderea reuniunii a fost intonat Imnul României şi s-a păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor-martiri şi a revoluţionarilor care nu mai sunt în viaţă. Alături de asociaţiile de revoluţionari sibiene au participat la întrunire oficialităţi din Sibiu, delegaţii de revoluţionari din centrele regionale existente (Timişoara, Braşov, Alba Iulia şi Arad) şi reprezentanţi ai unor asociaţii de revoluţionari din Târgu Mureş şi Curtea de Argeş.

Evenimentul a fost moderat de către doamna profesor Eugenia Iorga şi domnul Nicolae Puiu Fesan, vice-preşedintele Asociaţiei „Sibiu Decembrie ‘89”.

Luările de cuvânt au fost deschise de către Sfinţia Sa Ioan Coşa, Protopop al Protopopiatului Sibiului care a rostit un Te Deum.

Domnul Constantin Şovăială, Președintele Consiliului Judeţean Sibiu a salutat inaugurarea unui centru regional de cercetare şi comunicare privind Revoluţia din Decembrie 1989, exprimându-şi susţinerea în vederea desfăşurării acestui demers.

Au luat cuvântul, de asemenea: domnul Ioan Savu (revoluţionar de marcă din Timişoara şi membru al Colegiului Naţional al IRRD 1989), domnul Mihai Babiţchi (coordonatorul Centrului regional de comunicare şi cercetare Decembrie ‘89 Alba Iulia), domnul Tudorin Burlacu (preşedintele FECC Timişoara), domnul Vasile Mardare, preşedinte ALRUE Braşov), domnul Adrian Kali (coordonatorul Centrului regional de cercetare şi comunicare Decembrie ’89 Timişoara), domnul Mircea Bucur (președintele Asociației Sibiu Decembrie ’89), domnul Viorel Sasca (inginer cercetător chimist, revoluţionar timişorean), domnul Florică Negoi (preşedintele Asociaţiei „22 Decembrie 1989” Curtea de Argeş) ș.a.

Se cuvine remarcat interesul manifestat de revoluționarii sibieni prezenți la eveniment, care au intervenit cu apreciabile luări de cuvânt şi spirit critic, evidențiind necesitatea unor clarificări referitoare la modul de funcționare a centrelor regionale de comunicare şi cercetare (insistând asupra centrului din Sibiu). Astfel, recomandări şi propuneri de luat în considerare au fost făcute în luările de cuvânt de către domnul Alexiu Tatu (director al Serviciului Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale), domnul Alex Oprea (director International Radio Deutschland), doamna Iuliana Cruciat, domnul prof. univ. dr. Dan Ioan Bogdan, domnul Nicolae Sucuturdean (revoluționar sibian) ș.a.

În încheierea reuniunii, au avut loc două prezentări de carte, domnul Mircea Brenciu (membru al Uniunii Scriitorilor din România şi purtător de cuvânt ALRUE Braşov) prezentând volumul „Martirul”, al cărui autor este şi domnul Puiu Nicolae Fesan, prezentând cartea „Zeul din Labirint”, autor Vasile Avram.

16 iunie 2016 deschidere centru Sibiu alta culoare

 DSCN7016

DSCN7015

DSCN7012

DSCN7033

DSCN7048

DSCN7069

DSCN7079

DSCN7129

*

CENTRALIZATOR

rezultatele finale ale concursului sunt:

SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Punctaj

FinalRezultat1BARA CONSTANTINSOFER I 8090 85ADMIS

 

 

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 *

COMUNICAT

Joi, 26 mai 2016, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD) a organizat în Sala de Conferinţe „Liviu Corneliu Babeş”, din incinta institutului, dezbaterea privind evenimentele din 13-15 iunie 1990, pe baza Raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă, instituită în vederea cercetării evenimentelor din 13-15 iunie 1990.

Dezbaterea a fost moderată de către domnul prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, directorul general adjunct al IRRD.

Lucrările au fost deschise cu expunerea privind Raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă şi evidenţierea unor aspecte care motivează aducerea acestuia la cunoştinţa opiniei publice. Expunerea a fost susţinută de către doamna prof. Eugenia Iorga, membră a Colegiului Naţional al IRRD şi de domnul deputat Marian Enache.

Au participat şi au luat cuvântul domnul Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în urma scrutinului din 20 mai 1990, domnul academician Dan Berindei, domnul academician Răzvan Theodorescu, domnul deputat Petre Roman, domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul Claudiu Iordache, directorul general al IRRD, domnul prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, domnul Gelu Voican Voiculescu, domnul Emil Dumitrescu, domnul Cazimir Ionescu (membri ai Colegiului Naţional al IRRD),  domnul prof. univ. dr. Alexandru Oşca, domnul prof. univ. dr. Constantin Hlihor, domnul conf. univ. dr. Adrian Niculescu, alţi membri ai Colegiului Naţional al IRRD şi ai Consiliului Ştiinţific al IRRD.

Pe tot parcursul dezbaterii au fost adresate vorbitorilor numeroase întrebări. De asemenea, au fost făcute comentarii interesante referitoare la tema reuniunii.

Din dezbatere s-a evidenţiat necesitatea elaborării unui studiu privind evenimentele din 13-15 iunie 1990 pe baza Raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă, acesta urmând să facă parte integrantă din studiul pe care IRRD urmează să-l aducă la cunoştinţa opiniei publice.

26 mai 2016 masa rotunda

20160526_121620

20160526_123708

20160526_125412

20160526_142152

20160526_150411

20160526_125548

20160526_125304

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la interviul din 24.05.2016 pentru ocuparea posturilor vacante

din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afisarea rezultatului.

 

 SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și  Administrativ

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul INTERVIU
1 BARA CONSTANTIN 371/03.05.2016              SOFER I ADMIS

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

 Membri:

Hlihor Constantin –   Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Osca Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 *

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 19.05.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

 

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 24.05.2016 la ora 10.00.

 

SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și      Administrativ

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Proba scrisa
1 BARA CONSTANTIN 371/03.05.2016 SOFER I

 ADMIS

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Hlihor Constantin –   Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Osca Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului Membru;

INTOCMIT                                                    

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 

SOFER I – Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și      Administrativ

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul
1 BARA CONSTANTIN 371/03.05.2016 SOFER I -ADMIS
2 TENCU ALECU 368/28.04.2016 SOFER I – ADMIS
3 BADALAU        ALEXANDRU 369/28.04.2016 SOFER I – RESPINSLIPSA DOCUMENTE LA DOSAR

 

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de: 16.05.2016 ORA 13.00;

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte: Calafeteanu Ion –Director general adjunct;

Membri:

Hlihor Constantin – Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare – Membru;

Osca Alexandru Consilier Consilier Cabinetul Demnitarului Membru;

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 

*

ANUNŢ

 

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi contractuale vacante :

 • 1 post de Şofer I Direcția Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Juridic şi Administrativ ;

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Str. C.A. Rosseti nr. 33 Sector 2, în data de 19.05.2016 ora 10:00, proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă :

 • Studii medii generale ;
 • Permis de conducere categoria B ;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr. 33 Sector 2,până pe data de 11 Mai 2016 ora 14,00 .

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6)  Hotărârea nr. 286 / 2011  (*actualizată*)

–        cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–        copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

–      carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–       aviz psihologic;

–      curriculum vitae;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon

021/ 3119980.

 

Bibliografie :

– Legea 556 privind înființarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989;

– OG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulteioare ;

–  Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

 

DIRECTOR GENERAL ,

 IORDACHE CLAUDIU

ANEXĂ

Concursul consta in 3 etape succesive:

 • Selectia dosarelor de inscriere ;
 • Proba scrisa ;
 • Interviul – Proba practica;

             Desfăşurare concurs.

 

Nr. Crt. Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 27.04-11.05.2016,ora 14
  Selecţia dosarelor de înscriere 12.05.2016
  Afişare rezultate selecţie dosare 13.05.2016
  Contestatii 16.05.2016, ora13.
  Rezultate selecţie dosare după contestaţii 17.05.2016
  Probă scrisă 19.05.2016, ora 10.00
  Afişare rezultate probă scrisă 20.05.2016
  Contestaţii 23.05.2016, ora 10
  Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 23.05.2016
  Interviul- Proba practică 24.05.2016ora 10
  Afişarea rezultatelor interviului-proba practica 25.05.2016
  Contestaţii interviu- proba practica 26.05.2016
  Afişare rezultat contestaţii interviu- proba practica 26.05.2016
  Afisarea rezultatelor finale 27.05.2016

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

 

*

CENTRALIZATOR

Rezultatele finale ale concursului sunt:

 

 

EXPERT IA – Direcţia cercetare

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu PunctajFinal Rezultat
1 MARIN VALENTIN EXPERT IA      86.67 90 88.34 ADMIS

 

 

Expert II- Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu PunctajFinal Rezultat
1 STAICU GABRIEL  Expert II           74    83.34  78.67 ADMIS
2 SORA FLORIN Expert II           79     83.34  81.17 ADMIS

 

COMISIA DE EXAMEN/CONCURS :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:

Grigoriu Alexandru Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare -Membru;

Osca Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului Membru;

Diaconu Elena Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale- Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la interviul din 19.04.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

 

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24  ore de la afişarea rezultatului.

 

Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 Staicu Gabiel 302/ 31.03.2016 Expert II 83.34
2 Sora Florin 307/ 05.04.2016 Expert II 83.34

 

       Expert IA  ; Direcţia cercetare

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 Marin Valentin 304/ 01.04.2016  EXPERT I A 90

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte  Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Grigoriu Alexandru, Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare – Membru;

Osca Alexandru, Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului Membru;

Diaconu Elena, Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale – Membru;

Secretar Comisie examen:

 Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 14.04.2016

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24  ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 19.04.2016 la ora  10.00.

 

 • Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 Staicu Gabiel 302/ 31.03.2016 Expert II 74
2  Sora Florin 307/ 05.04.2016 Expert II 79

 

       Expert IA  ;Direcţia cercetare

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 Marin Valentin 304/ 01.04.2016  EXPERT I A 86.67

 

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Grigoriu Alexandru, Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare -Membru;

Osca Alexandru, Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului– Membru;

Diaconu Elena, Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale- Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ.

*

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 • EXPERT I A- Direcţia cercetare;
 •  Expert II  Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul
1 Marin Valentin 304/ 01.04.2016  EXPERT I A

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul
1 Staicu Gabiel 302/ 31.03.2016 Expert II
2 Sora Florin 307/ 05.04.2016 Expert II

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de: 08.05.2016

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Grigoriu Alexandru, Cercetator Stiintific III – Direcția  Cercetare -Membru;

Osca Alexandru, Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului– Membru;

Diaconu Elena, Expert gradul II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale- Membru;

Secretar Comisie examen:

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ.

*

COMUNICAT

Miercuri, 6 aprilie 2016, a avut loc deschiderea Centrului Regional de Comunicare şi Cercetare Arad ’89. Evenimentul a fost organizat de Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD) împreună cu Asociaţia 21 Decembrie 1989 Arad.

Prima parte a reuniunii s-a desfăşurat la Complexul Muzeal Arad, unde a avut loc deschiderea propriu-zisă a Centrului. Întrunirea a fost moderată de doamna profesor Eugenia Iorga, membră a Colegiului Naţional al IRRD. În deschidere s-a intonat Imnul Naţional şi s-a păstrat un moment de reculegere pentru revoluţionarii care nu mai sunt în viaţă. Au luat cuvântul: domnul Peter Hügel, directorul Muzeului Arad, domnul Bognar Levente, viceprimar al Primăriei Arad, domnul Valentin Voicilă, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989 Arad, domnul Florin Didilescu, directorul Bibliotecii Judeţene Arad, domnul Ioan Savu, membru al Colegiului Național al IRRD şi lider marcant al Revoluţiei de la Timişoara, domnul Emil Şimăndan, jurnalist, domnul Adrian Kali, istoric și revoluţionar rănit în Revoluţia de la Timișoara, domnul Bogdan Ivașcu, istoric în cadrul Complexului Muzeal Arad şi alţii. În încheierea primei părţi a evenimentului s-a semnat Protocolul privind deschiderea Centrului Regional de Comunicare şi Cercetare Arad ’89.

Partea a doua a reuniunii s-a desfăşurat la Primăria Arad – Sala Ferdinand, unde a avut loc prezentarea de carte: „Vă iubesc, arădeni!” – autor Emil Şimăndan (a prezentat autorul) şi „Martirul” (Ediţia a III-a) – autor Mircea Brenciu (a prezentat autorul). După prezentarea cărţilor au luat cuvântul domnul Bognar Levente, viceprimar al Primăriei Arad, domnul Valentin Voicilă, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989 Arad şi membru al Colegiului Naţional al IRRD, domnul Ioan Savu, membru al Colegiului Național al IRRD şi lider marcant al Revoluţiei de la Timişoara, domnul Adrian Kali, istoric și revoluţionar rănit în Revoluţia de la Timișoara, domnul Emil Şimăndan, jurnalist, domnul Ieran Nicolae, revoluţionar, doamna Doina Nan, preşedintele Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor celor Decedaţi în Revoluţia din Decembrie (ARUD), domnul Gheorghe Creţu, revoluţionar şi alţii.

Dezbaterea privind importanţa Centrelor Regionale de Comunicare şi Cercetare a fost moderată de doamna profesor Eugenia Iorga, membră a Colegiului Naţional al IRRD.

 6 aprilie 2016 deschidere centru Aradafis 6 aprilie 2016 lansare carte arad12672159_1716597015281021_4504375574577685828_o12971065_1716597021947687_1606790838530200564_o

12970185_1574069522906062_380955384_o

12970145_1574070039572677_1104997215_o

12941209_1574070649572616_1051674968_o

*

COMUNICAT

Marţi, 5 aprilie 2016, orele 11.00, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD) şi Asociaţia 21 Decembrie 1989 Alba Iulia au organizat deschiderea Centrului Regional de Comunicare şi Cercetare Alba Iulia ’89. Reuniunea s-a desfăşurat la Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii – Alba Iulia.

Alături de oficialităţi şi revoluţionari din Alba Iulia, la întrunire au participat şi revoluţionari din Timişoara, Arad, Braşov şi Curtea de Argeş. Evenimentul a fost moderat de doamna profesor Eugenia Iorga, membră a Colegiului Naţional al IRRD şi domnul Mihai Babiţchi, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989 Alba Iulia.

Au luat cuvântul: domnul Mihai Babiţchi, doamna Eugenia Iorga, domnul Gabriel Pleşa, viceprimar al Primăriei Alba Iulia, domnul Ioan Savu, membru al Colegiului Naţional al IRRD, lider marcant al Revoluţiei din Timişoara, domnul Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, domnul Adrian Kali, istoric şi lider marcant al Revoluţiei din Timişoara, domnul Liviu Zgârciu, istoric – Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, domnul Florică Negoi, preşedintele Asociaţiei 22 Decembrie 1989 Curtea de Argeş, domnul Viorel Hummel, vicepreşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989 Arad şi alţii.

În încheierea primei părţi a reuniunii a fost semnat Protocolul privind deschiderea Centrului Regional de Comunicare şi Cercetare Alba Iulia ’89.

În a doua parte a întrunirii a avut loc prezentarea de carte: Martirul (Ediţia a III-a) – autor Mircea Brenciu (a vorbit autorul) şi Revoltă în labirint. Decembrie 1989 – autor Mihai Babiţchi (a vorbit autorul).

Evenimentul s-a bucurat de o importantă atenţie din partea presei locale.

5 aprilie 2016 deschidere centru Alba Iulia

afis 5 aprilie 2016 lansare carte alba iulia

12970963_1716195255321197_2064061832523825519_o

12961141_1716195251987864_249921935415522398_o

12909424_1716195248654531_8141388020491288964_o

*

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

 1. Expert IA, Direcția Cercetare -1 post
 2. Expert II, Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale – 2 posturi

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :

 1. Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 14.04.2016 ora 10:00, proba scrisă.
 2. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2
 3. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la data de 22.03.2016.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Expert IA Direcţia Cercetare

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. Vechime de minim 9 ani;

Pentru postul de Expert gradul II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;

Bibliografie şi tematică obligatorie pentru postul de Expert IA, Direcția

Cercetare;

 1. Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,
 2. Legea nr. 16/1966 privind Arhivele cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura Redacției Publicațiilor pentru străinătate, București, 2009,
 4. Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie (ediţia a II‐a, revăzută şi adăugită), Editua Sitech, Craiova, 2010,
 5. Alexandru Oşca (coordonator), Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Emil Șimăndan, RevoluţiaRomână în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,
 6. Ştefan Păun, Corneliu Mihai Lungu, Alexandru Oşca, Revoluţia Română din 1989 la Bucureşti, Schimbarea Centrului de Putere, Editura IRRD, Bucureşti 2015,
 7. Ion Bucu, Cartea Represiunii, ediţia a II-a, Editura IRRD, Bucureşti, 2015,
 8. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluţia Română în Bucureşti, Editura Mega, Cluj‐Napoca, 2009,
 9. Colecţia Revistei „Caietele Revoluţiei”

Tematică

Legislaţia romînă referitoare la arhive

Contextul intern şi internaţional al desfăşurării Revoluţiei din Decembrie 1989

Bibliografie şi tematică obligatorie pentru postul de Expert II, Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 556/2004 cu scopul de a cerceta istoria Revoluţiei române din 1989,
 2. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura Redacției Publicațiilor pentru străinătate, București, 2009,
 3. Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Merza – „PR, Publicitate şi New Media”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009,
 4. Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie (ediţia a II‐a, revăzută şi adăugită), Editua Sitech, Craiova, 2010,
 5. David Meerman Scott – „Noile reguli de marketing şi PR. Cum să ajungi la clienţi prin reţelele de socializare, bloguri, comunicate de presă, site-uri video şi marketing viral”, Editura Publică, Bucureşti, 2010,
 6. Merry Aronson, Don Spetner, Carol Ames – „Ghidul redactării în relaţiile publice – era digitală”, Editura Amsta Publishing, Bucureşti 2008;

TEMATICA

Principalele momente şi etape ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Obiectivul de activitate, principalele atribuţii ale Institutului Române din Decembrie 1989 şi Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului.

Reglementări privind managementul relaţiilor publice.

Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor din perspectiva ştiinţelor comunicării.

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 1. După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 14.04.2016 la ora 10,00 la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .
 2. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

INSTITUTUL REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989

ANEXE

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 1. Cerere de participare la concurs ;
 2. Curriculum vitae ;
 3. Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
 4. Cazier judiciar ;
 5. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
 6. Copie B.I./C.I.;
 7. Adeverinta medicala;

Concursul consta in 3 etape succesive:

 1. Selectia dosarelor de inscriere;
 2. Proba scrisa;
 3. Interviul;

 

Nr. Crt. Etapă Perioadă
1 Înscrierea candidaţilor 23.03-05.04.2016 ora 16
2 Selecţia dosarelor de înscriere 06.04.2016
3 Afişare rezultate selecţie dosare 07.04.2016
4 Contestatii 08.04.2016, ora13.
5 Rezultate selecţie dosare după contestaţii 11.04.2016

6

Probă scrisă

14.04.2016, ora 10.00

7

Afişare rezultate probă scrisă

15.04.2016

8

Contestaţii

15.04.2016, ora 14

9

Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii

18.04.2016

10

Interviul

19.04.2016 ora 10

11

Afişarea rezultatelor interviului

20.04.2016

12

Contestaţii interviu

21.04.2016

13

Afişare rezultat contestaţii interviu

21.04.2016

14

Afisarea rezultatelor finale

22.04.2016

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

 

 

 

 

COMUNICAT

Miercuri, 2 martie 2016, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD), Asociaţia Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor „Brașov Decembrie 1989” (ALRUE) şi Asociaţia 15 Noiembrie 1987 au organizat comemorarea eroului martir Liviu Corneliu Babeş la pârtia „Bradul” şi la Troiţa din Poiana Braşov.

La monumentul eroului, ridicat prin grija IRRD 1989, au avut loc o slujbă de pomenire a martirului şi luări de cuvânt din rândul participanţilor. În încheierea acestei ceremonii de recunoştinţă au fost depuse coroane din partea organizatorilor şi a altor participanţi.

După comemorare a avut loc lansarea cărţii „Martirul” a scriitorului şi revoluţionarului Mircea Brenciu (Ediţia a III-a revizuită) şi prezentarea ultimului număr al revistei „Caietele Revoluţiei” nr. 1(62)/2016.

Reuniunea a fost moderată de doamna profesor Eugenia Iorga, membru al Colegiului Naţional al IRRD. Au luat cuvântul scriitorul Mircea Brenciu, criticul literar Iulian Cătălui, domnul Puiu Nicolae Fesan, director al OCPI Sibiu, domnul Marius Boieriu, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, domnul Mircea Sevaciuc, jurnalistul Henter Bella, Gheorghe Iosif, Vasile Mardare, preşedintele ALRUE şi alţii.

DSCN4646

DSCN4647

DSCN4659a

DSCN4679

DSCN4707

DSCN4747

DSCN4750

DSCN4726

DSCN4740

DSCN4713a

*

Simpozion

„C.P.U.N. – instituție politică unică, primul forum al pluripartidismului

și dezbaterilor libere“.

Joi, 25 februarie 2016, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 și Asociația Neguvernamentală „Clubul C.P.U.N.“ au organizat la Parlamentul României – Senat, sala Avram Iancu, Simpozionul „C.P.U.N. – instituție politică unică, primul forum al pluripartidismului și dezbaterilor libere“.

Reuniunea a fost condusă de domnul Ion Iliescu, președintele C.P.U.N. și primul președinte ales al României postrevoluționare.

Au luat cuvântul domnul Ion Iliescu, domnul Petre Roman, domnul Cazimir Ionescu; domnul Marian Enache a prezentat câteva aspecte ale Monografiei C.P.U.N. aflată în curs de redactare.

De asemenea, domnul prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, a prezentat o lucrare științifică legată de C.P.U.N.

Luări de cuvânt interesante au avut domnul academician Răzvan Theodorescu, domnul prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, domnul prof. univ. dr. Radu Ciuceanu și domnul Mihai Babițchi, președintele C.P.U.N. – Alba Iulia.

Desfășurarea reuniunii va fi prezentată complet în viitorul număr al revistei noastre, „Caietele Revoluției“.

AFIS 25 feb 2016 CPUN Senat

20160225_121058

20160225_131613

*

Rezultatele concursului sunt:

 

Expert II

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul Punctajul obţinut proba scrisă Punctajul obţinut la interviu PunctajFinal Rezultat
1 DELEANU DANA SIMONA Expert II 80 87.33  83.66 ADMIS
2 STAICU GABRIEL – SORIN Expert II 38.88     RESPINS

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   CALAFETEANU ION  – Director general adjunct

Membri:

RADULESCU CARMEN Consilier Cabinetul Demnitar ,

DIACONU ELENA- Expert II Direcţia Organizare Evenimente şi Activităţi Editoriale.

Secretar Comisie examen:

Grigoriu Alexandru – Cercetător Ştiinţific III – Direcția Cercetare

 

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 20.01.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 26.01.2016 la ora 10,00.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj  
1 DELEANU DANA SIMONA 761/29.12.2015 Expert II 80 Admis
2 STAICU GABRIEL – SORIN 09/08.01.2016  Expert II 38.88 Respins

 

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   CALAFETEANU ION  – Director general adjunct

Membri:

           RADULESCU CARMEN Consilier Cabinetul Demnitar ,

DIACONU ELENA – Expert II Direcţia Organizare Evenimente şi Activităţi Editoriale.

Secretar Comisie examen:

Grigoriu Alexandru – Cercetator Stiintific III – Direcția Cercetare

*

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 

 • Expert II- Directia Organizare Evenimente si Activitati Editoriale ;
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 DELEANU DANA SIMONA 761/29.12.2015 Expert II ADMIS
2  STAICU GABRIEL – SORIN 09/08.01.2016  Expert II  ADMIS

 

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de 12.01.2016.

Post Expert II

Direcţia Organizare Evenimente şi Activităţi Editoriale 

 

TEMATICA

 1. Principiile care stau la baza activităţii de relaţii publice;
 2. Protecţia şi gestionarea datelor cu caracter personal în activitatea de relaţii publice;
 3. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 4. Mediatizarea datelor şi informaţiilor în exercitarea atribuţiilor;
 5. Redactarea materialelor specifice activităţii de relaţii publice şi comunicare;
 6. Crearea  unei baze de date  de contact – în permanentă înnoire –  a tuturor instituţiilor, autorităţilor, persoanelor, jurnaliştilor  cu care Institutul trebuie să ţină legătura;
 7. Instrumemnte de bază ale informării publice;
 8. Fluxul informaţional între instituţie şi mass-media;

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 556/2004 cu scopul de a cerceta istoria Revoluţiei Române din 1989
 2. Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Merza – PR, Publicitate şi New Media, Bucureşti, Editura Tritonic, 2009;
 3. David Meerman Scott – Noile reguli de marketing şi PR. Cum să ajungi la clienţi prin reţelele de socializare, bloguri, comunicate de presă, site-uri video şi marketing viral, Bucureşti, Editura Publică, 2010;
 4. Merry Aronson, Don Spetner, Carol Ames – Ghidul redactării în relaţiile publice – era digitală, Bucureşti Editura Amsta Publishing, 2008;
 5. Prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu :  Revoluţia Română din Decembrie 1989  în Context Internaţional, Bucureşti,Redacþia Publicaţiilor pentru Strãinãtate,2009;
 6. Alesandru Duţu:  Revoluţia  din decembrie 1989 – CRONOLOGIE, Bucureşti, Editura I.R.R.D., 2006.

 

*

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 11.01.2016 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24  ore de la finalizarea probei orala.

 

 • CERCETATOR STIINTIFIC;
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 BADILA ANDREEA IULIANA 734/21.12.2015 CERCETATOR STIINTIFIC 9.76
         

 

 • ASISTENT CERCETARE;
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Punctaj
1 RUNCEANU CAMELIA IULIANA 758/28.12.2015 ASISTENT CERCETARE 9.23
2 MARCAU FLAVIUS- CRISTIAN 08/ 08.01.2016 ASISTENT CERCETARE 9.18

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion  – Director general adjunct ;

Membri:

Bucur Ion Cercetator Stiintific I – Direcția  Cercetare -Membru;

Grigoriu Alexandru Consilier – Direcția  Cercetare – Membru

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția   Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

*

TABEL 

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

CERCETATOR STIINTIFIC;

ASISTENT CERCETARE;

 • CERCETATOR STIINTIFIC;
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 BADILA ANDREEA IULIANA 734/21.12.2015 CERCETATOR STIINTIFIC ADMIS

 

 • ASISTENT CERCETARE;
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul Rezultat
1 RUNCEANU CAMELIA IULIANA 758/28.12.2015 ASISTENT CERCETARE ADMIS
2 MARCAU FLAVIUS- CRISTIAN 08/ 08.01.2016 ASISTENT CERCETARE ADMIS

 *

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

 • Expert II  Direcția Organizare Evenimente și Activități Editorial;
 • Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 20.01.2016 ora 10:00, proba scrisă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru ambele posturi de Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Ştiinţe sociale;
 • Vechime de minim 3 ani;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*)

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

ANEXE

 

        I.   Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de participare la concurs;
 • Curriculum vitae ;
 • Copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar ;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 • Copie B.I./C.I. ;
 • Adeverinţă medicală.

         II.    Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere ;
 • Probă scrisă ;
 • Interviul. 

   III. Desfăşurare concurs.

 

  Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 24.12-08.01.2016ora 13.
  Selecţia dosarelor de înscriere 11.01.2016
  Afişare rezultate selecţie dosare 12.01.2016
  Contestatii 12.01.2016
  Rezultate selecţie dosare după contestaţii 13.01.2016
  Probă scrisă 20.01.2016 ora 10.00
  Afişare rezultate probă scrisă 21.01.2016
  Contestaţii 22.01.2016 ora 13.00
  Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 25.01.2016
  Interviul 26.01.2016ora 10
  Afişarea rezultatelor interviului 27.01.2016
  Contestaţii interviu 27.01.2016
  Afisare rezultate contestaţii interviu 28.01.2016
  Afisarea rezultatelor finale 28.01.2016

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ,,admis” la etapa precedentă.

Vor fi declaraţi ,,admis” candidaţi care obţin minimum 50 de puncte atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

Se consideră admis la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fi obţinut punctajul minim necesar.

*

 

COMUNICAT

Luni, 21 decembrie 2015, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD) şi Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Braşov – Decembrie 1989 (ALRUE BV- DEC ’89) au organizat la Braşov următoarele acţiuni:

–         La orele 11.00 în sediul Muzeului de Istorie Braşov a fost deschis Centrul Regional de Cercetare şi Comunicare Braşov ’89. Moderator prof. Eugenia Iorga, membră în Colegiul Naţional al IRRD. Au luat cuvântul, printre alţii, preotul Nicolae Coman, Claudiu Iordache, director general al IRRD şi Vasile Mardare, preşedintele ALRUE BV- DEC ’89.

–         La orele 12.00 în sala de şedinţe a Asociaţiei s-a desfăşurat simpozionul „Revoluţia Română din Decembrie 1989. După 26 de ani”. Moderatori: prof. Eugenia Iorga şi scriitorul Mircea Brenciu. Ideea în jurul căreia vorbitorii şi-au exprimat gândurile a fost imaginea Revoluţiei Române din Decembrie 1989, după 26 de ani.

DSCN4023

DSCN4034

DSCN4051

DSCN4099

DSCN4128

DSCN4161

*

 

ANUNŢ

 

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

–  un post cercetător ştiinţific;

–  un post asistent cercetare.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea nr. 286/2011 a Legii 319/08.07.2003 Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

Candidaţii trebuie să fie absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Analiza dosarelor se va efectua în perioada  04-10.01.2016.

Pentru postul de cercetător ştiinţific, concursul va avea loc în data de 11.01.2016 ora 10:00, conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare .

Pentru postul de asistent de cercetare , proba orală va avea loc în data de 11.01.2016 ora 10:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetător în cadrul IRRD se depune la Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

g) fişa de evaluare a candidatului, întocmită conform Anexei 13 din Ordinul nr. 4.204/2013, în care sunt prezentate satndardele minimale naţionale aprobate prin ordinul MECTS/MEN, va fi semnată de candidat şi depusă în dosarul de candidat;

   h) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportînd consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   i) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau xerox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,
 3. Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,
 4. Constantin Hlihor, Marin Badea Gavril Preda , Alexandru Purcăruş – Revoluția din Decembrie 1989 şi percepţia ei în mentalul colectiv; 

Preşedinte de Comisie

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu

 *

SITUATIA

PRIVIND REZULTATUL ANALIZEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT GR.I ÎN CADRUL DIRECŢIEI ORGANIZARE EVENIMENTE SI ACTIVITATII  EDITORIALE

 

  NUMELE ŞI PRENUMELECANDIDATULUI ADMIS/RESPINS
   DELEANU DANA SIMONA RESPINS*

 

* NEINDEPLINIREA CRITERIULUI PRIVIND VECHIMEA NECESARA IN SPECIALITATEA STUDIILOR.

SECRETAR,

GRIGORIU MARIUS ALEXANDRU

*

COMUNICAT

Joi, 26 noiembrie 2015, orele 10.00 IRRD organizează la Uniunea Scriitorilor din Timişoara împreună cu Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 – Timişoara lansarea cărţii „Adevărul traversează întristat timpul. Timişoara ’89”, autori: Titus Suciu şi Vasile Bogdan.

Cartea va fi prezentată de: Traian Orban, Ioan Savu şi Cornel Ungureanu.

26 nov 2015 lansare Timisoara

*

ANUNŢ

Anunt

Anunt2

 

ANEXE

        I.   Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de participare la concurs;
 • Curriculum vitae ;
 • Copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar ;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 • Copie B.I./C.I. ;
 • Adeverinţă medicală.

         II.    Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecţia dosarelor de înscriere ;
 • Probă scrisă ;
 • Interviul .

 

   III. Desfăşurare concurs.

 

  Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 23.11-09.12.2015ora 13.
  Selecţia dosarelor de înscriere 10.12.2015
  Afişare rezultate selecţie dosare 11.12.2015
  Contestatii 11.12.2015
  Rezultate selecţie dosare după contestaţii 14.12.2015
  Probă scrisă 17.12.2015 ora 10.00
  Afişare rezultate probă scrisă 18.12.2015
  Contestaţii 18.12.2015 ora 16.00
  Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 21.12.2015
  Interviul 22.12.2015ora 10
  Afişarea rezultatelor interviului 22.12.2015
  Contestaţii interviu 23.12.2015
  Afisare rezultate contestaţii interviu 23.12.2015
  Afisarea rezultatelor finale 23.12.2015

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ,,admis” la etapa precedentă.

Vor fi declaraţi ,,admis” candidaţi care obţin minimum 50 de puncte atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

Se consideră admis la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

*

COMUNICAT

Miercuri, 25 noiembrie 2015, orele 11.00 IRRD şi Asociaţia ALTAR organizează deschiderea Centrului Regional de Comunicare şi Cercetare Timişoara ’89, la sediul Asociaţiei ALTAR.

După deschiderea Centrului Regional de Comunicare şi Cercetare Timişoara ’89 are loc lansarea cărţii „Adevărut traversează întristat timpul. Timişoara ’89”, autori: Titus Suciu şi Vasile Bogdan.

Acţiunea se desfăşoară în prezenţa domnului Claudiu Iordache, directorul general al IRRD şi domnului Virgil Hosu, preşedintele Asociaţiei ALTAR. Participă membri ai Colegiului Naţional al IRRD şi revoluţionari timişoreni.

25 nov 2015 deschidere centru Timisoara

25 nov 2015 lansare Timisoara

 

*

 

LANSARE DE CARTE

Sâmbătă, 21 noiembrie 2015, orele 10.30, la sala Cupola din cadrul Târgului Gaudeamus a avut loc lansarea cărții „Adevărul traversează întristat timpul. Timișoara ’89“, de Titus Suciu și Vasile Bogdan.

Au luat cuvântul doamna profesoară Eugenia Iorga, membră a Colegiului Național, domnul prof. univ. dr. Alexandru Oșca și scriitorul Titus Suciu, unul din autorii volumului.

După încheierea evenimentului participanții au fost invitați să viziteze standul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

21 nov 2015 lansare Gaudeamus

*

LANSARE DE CARTE

Joi, 19 noiembrie 2015, orele 16.00, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 a lansat cartea „Revoluţia Română din 1989 la Bucureşti. Schimbarea Centrului de Putere”, autori  Ştefan Păun, Corneliu Mihail Lungu şi Alexandru Oşca. Lansarea a avut loc la Sala Cupola, în cadrul Târgului Naţional şi Internaţional de Carte Gaudeamus.

Volumul a fost prezentat de autori.

Au mai luat cuvântul directorul ştiinţific al IRRD Ion Calafeteanu şi revoluţionarul Vlad Rogati.

afis 19 nov 2015

DSCN3241 DSCN3260

 

 

*

IRRD LA TÂRGUL DE CARTE „GAUDEAMUS”

În zilele de 18-22 noiembrie 2015, IRRD – Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 va fi prezent la Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură 2015, ajuns la cea de-a XXII-a ediție.

Evenimentul va avea loc la Pavilionul Central Romexpo, context în care IRRD va organiza în sala CUPOLA trei lansări de carte publicate sub egida sa:

• „Revoluția Română din 1989 la București. Schimbarea centrului de putere” (autori: Ștefan Păun, Corneliu Mihail Lungu și Alexandru Oșca) – joi, 19 noiembrie, ora 16.00.

• „Când Europa arde…” (coord. Ion Calafeteanu), volum de documente – vineri, 20 noiembrie, ora 16.00

• ”Adevărul traversează întristat timpul. După 25 de ani” (Titus Suciu și Vasile Bogdan, autori) – sâmbătă, 21 noiembrie, ora 10.30.

Vă așteptăm!

 

 

COLOCVIU

15 NOIEMBRIE 1987, ZIUA CÂND BRAŞOVUL A ALES REVOLTA 

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 a organizat în cursul zilei de 12 noiembrie 2015 colocviul cu tema – 15  NOIEMBRIE 1987, ZIUA CÂND BRAȘOVUL A ALES REVOLTA, la sediul institutului, în sala Liviu Corneliu Babeș. Au participat: reprezentanți ai Asociației 15 Noiembrie 1987, reprezentanți ai ALRUE, reprezentanți ai Asociației Neguvernamentale Clubul CPUN, revoluționari, membri ai Colegiului Național al IRRD, istorici. Au fost, de asemenea, prezente la dezbatere, văduva eroului martir Liviu Corneliu Babeș, doamna Etelka Babeș,  și fiica acesteia, Gabriela Babeș.

În deschiderea evenimentului a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de urmași, doamnei Etelka Babeșși domnișoarei Gabriela Babeș de către domnul Adrian Sanda, secretar de stat la Secretariatul de Stat Pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989.

Manifestarea a fost moderată de prof. univ.dr. Dumitru Mazilu, membru al Colegiului Național al IRRD şi doamna prof. Eugenia Iorga membru al Colegiului Național al IRRD.

Au luat cuvântul, printre alții, scriitorul Mircea Brenciu, participanții la revolta din 15 noiembrie 1987: Mircea Sevaciuc, Marius Boieriu și Vasile Burtea, Vasile Mardare, președintele ALRUE, Mihai Torjo, participant la revoltă (grupul din Zărnești), membri ai Colegiului Național al IRRD: Petre Roman, Cazimir Ionescu, Alexandru Mironov, Eugenia Iorga şi Gelu Voican Voiculescu. Au mai luat cuvântul prof. univ. dr. Ion Marin Uță, prof. univ. dr. Stelian Cincă, revoluționarul Vasile Fărcaș din Târgu-Mureş, Claudiu Iordache, Directorul General al IRRD și jurnalista Carmen Rădulescu, consilier IRRD.

În încheiere, IRRD a acordat diplome de onoare și de participare invitaților.

afis 12 noiembrie 2015

*

Informaţii privind interviul

 

Data şi ora desfăşurării interviului 15.10.2015, ORA 10,00                            

Postul vacant: Cercetător ştiinţific, gradul I – Direcția Cercetare 

Numele şi prenumele candidatului       Punctajul interviului
Constantin Hlihor 100

                            

COMISIA DE EXAMEN : 

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:

Prof.univ.dr. Ioan Chiper

Prof.univ.dr. Mihai Retegan

Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru

Prof.univ.dr. Corneliu Mihai Lungu

Secretar Comisie examen:

Andreea – Iuliana Bădilă Expert gradul II, Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale

 

Postul vacant: Cercetător ştiinţific, gradul III – Direcția Cercetare 

Numele şi prenumele candidatului       Punctajul interviului
Alexandru Marius Grigoriu 100

 

COMISIA DE EXAMEN:

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

Membri:

Prof.univ.dr. Ioan Chiper

Conf.univ.dr. Ion Bucur

Lect.univ.dr. Alexandru Murad Mironov

Secretar Comisie examen:

Andreea – Iuliana Bădilă Expert gradul II, Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale               

 

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 • Cercetător ştiinţific, gradul I – Direcția Cercetare

  

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul
1 Constantin Hlihor 524.01.10.2015 Cercetător ştiinţific, gradul I

 

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

 

Membri:

Prof.univ.dr. Ioan Chiper

Prof.univ.dr. Mihai Retegan

Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru

Prof.univ.dr. Corneliu Mihai Lungu

Secretar Comisie examen :

Andreea – Iuliana BădilăExpert gradul II, Direcţia organizare evenimente şi activităţi editorial

*

 

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 • Cercetător ştiinţific, gradul III – Direcția Cercetare

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul
1 Alexandru Marius Grigoriu 514.29.09.2015 Cercetător ştiinţific, gradul III

  

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte:   Calafeteanu Ion – Director general adjunct;

 

Membri:

Prof.univ.dr. Ioan Chiper

Conf.univ.dr. Ion Bucur

Lect.univ.dr. Alexandru Murad Mironov

Secretar Comisie examen :

Andreea – Iuliana BădilăExpert gradul II, Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale

 *

1

2

CENTRALIZATOR

rezultatele finale ale concursului sunt:

Consilier IA

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Postul

Punctajul obţinut proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj

Final

Rezultat

 

1

IORGA EUGENIA

Consilier IA

76

97.33

 

86.66

ADMIS

2

Runceanu Camelia Iuliana

Consilier IA

92.33

76.66

84.49

RESPINS

Expert II

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Postul

Punctajul obţinut proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj

Final

Rezultat

1

Diaconu Elena

 

Expert II

86

91.33

88.66

ADMIS

2

Secareanu George

Expert II

95.66

71.66

83.66

RESPINS

COMISIA DE EXAMEN/CONCURS :

Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Bucur Ion Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Grigoriu Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului Membru

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului 29.09.2015, ORA 10,00

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

Eugenia Iorga

97.33

ADMIS

Secareanu George

 

71.66

ADMIS

Diaconu Elena

91.33

ADMIS

Camelia Iuliana Runceanu

76.66

ADMIS

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Bucur Ion Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Grigoriu Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului – Membru;

Secretar Comisie examen;

Mihai Mioara– Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 24.09.2015 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IRRD

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 24 ore de la finalizarea probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 29.09.2015 la ora 10,00.

punctaj cu care a promovat proba scrisă (tabel rezultat proba scrisă – anexat).

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Nr. şi data dosarului

Postul

Punctaj

1

Iorga Eugenia

482/

10.09.2015

Consilier IA

76

2

Runceanu Camelia Iuliana

493/

11.09.2015

Consilier IA

92.33

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Nr. şi data dosarului

Postul

Punctaj

1

Secareanu George

490/

11.09.2015

Expert II

95.66

2

Diaconu Elena

492/

11.09.2015

Expert II

86

COMISIA DE EXAMEN :

Preşedinte: Calafeteanu Ion – Director general adjunct ;

Membri:

Bucur Ion Cercetator Stiintific I – Direcția Cercetare -Membru;

Grigoriu Alexandru Consilier – Consilier Cabinetul Demnitarului Membru

Secretar Comisie examen :

Mihai Mioara– Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ

 

 

 

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante

 • Consilier I A- Directia Organizare Evenimente si Activitati Editoriale ;

 • Expert II Direcţia organizare evenimente şi activităţi editoriale;

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Nr. şi data dosarului

Postul

Rezultat

1

EUGENIA IORGA

482/10.09.2015

Consilier

I A

ADMIS

2

 

CAMELIA IULIANA RUNCEANU

 

493/11.09.2015

Consilier

I A

ADMIS

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Nr. şi data dosarului

Postul

Rezultat

 

1

SECAREANU GEORGE

490/11.09.2015

Expert II

ADMIS

2

DIACONU ELENA

492/11.09.2015

Expert II

ADMIS

Eventuale contestaţii se pot depune până la data de 22.09.2015.

 

ANUNŢ

 

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

 un post cercetător ştiinţific gradul 1;

un post cercetător ştiinţific gradul 3.

 

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea nr. 286 / 2011, a Legii 319/08.07.2003, Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de concurs aprobat de Consiliul Ştiinţific al IRRD (afişat la sediul IRRD şi publicat pe site-ul Institutului).

 Candidaţii trebuie să fie absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior şi să posede titlul de doctor în ştiinţe.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediul IRRD, str. C.A. Rosetti nr.33, sector 2, Bucureşti, telefon 021/311.99.89. El trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 15 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Analiza dosarelor se va efectua în perioada 05-09.10.2015.

 Pentru postul de cercetător ştiinţific gradul 1, concursul va avea loc în data de 15.10.2015 ora 10:00, conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6.560/2012 cu modificările şi completările ulterioare .

 Pentru postul de cercetător ştiinţific gradul 3, proba orală va avea loc în data de 15.10.2015 ora 10:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

 

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetător în cadrul IRRD se depune la Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:  

   a) cerere-tip de înscriere;

   b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

   c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;

   d) curriculum vitae;

   e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   f) lista lucrărilor publicate va fi structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/teze de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); alte lucrări.

   g) fişa de evaluare a candidatului, întocmită conform Anexaei 13 din Ordinul nr. 4.204/2013, în care sunt prezentate satndardele minimale naţionale aprobate prin ordinul MECTS/MEN, va fi semnată de candidat şi depusă în dosarul de candidat;

   h) declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mînă de către candidat, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportîndconsecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   i) dosarul de înscrire la concurs va fi însoţit de o mapă cu lucrările ştiinţifice semnificative, în fotocopie sau serox, pentru a dovedi îndeplinirea standerdelor minimale şi adiţionale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1) Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,

2) Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,

3) Alexandru Oșca (coordonator), Revoluția Română din Decembrie 1989 în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,

4)  Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,

5) Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,

6)  Alexandru Oșca, Revoluția Română din Decembrie 1989. Suport pentru curs universitar, Editura IRRD, București, 2012,

7) Alexandru Grigoriu, Eroii Martiri în statistici, Editura IRRD, București, 2013,

8)  Ion Bucur, Cartea Represiunii. 1989, ediția a II-a, Editura IRRD, București, 2014,

9) Alexandru Grigoriu, O revoluție încarcerată. Mărturii, Editura IRRD, București, 2014,

10)  Constantin Corneanu, Victorie însângerată. Decembrie 1989, Editura IRRD, București, 2014,

 

 ANUNŢ

 

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

 

–        Consilier , IA Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale

–        Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

 

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :

 • Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 24.09.2015 ora 10:00, proba scrisă.
 • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul   Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2
 • Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la data de 02.09.2015.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

–      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimeaîn muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–      curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Consilier IA Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime de minim 9 ani;

Pentru postul de Expert gradul II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;;

 

Bibliografia obligatorie:

 1. Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,
 2. Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,
 3. Alexandru Oșca (coordonator), Revoluția Română din Decembrie 1989 în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,
 4. Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,
 5. Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,
 6. Alexandru Oșca, Revoluția Română din Decembrie 1989. Suport pentru curs universitar, Editura IRRD, București, 2012,
 7. Alexandru Grigoriu, Eroii Martiri în statistici, Editura IRRD, București, 2013,
 8. Ion Bucur, Cartea Represiunii. 1989, ediția a II-a, Editura IRRD, București, 2014,
 9. Alexandru Grigoriu, O revoluție încarcerată. Mărturii, Editura IRRD, București, 2014,
 10. Constantin Corneanu, Victorie însângerată. Decembrie 1989, Editura IRRD, București, 2014,
 11. Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,
 12. Legea nr. 186/9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise, 

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare. 

 

ANEXE

       I.   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:    

 • Cerere de participare la concurs ;
 • Curriculum vitae ;
 • Copia carnetului de munca ,conforma cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
 • Cazier judiciar ;
 • Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor;
 • Copie B.I./C.I. ;
 • Adeverinta medicala ;

         II.   Concursul consta in 3 etape succesive:

 • Selectia dosarelor de inscriere ;
 • Proba scrisa ;
 • Interviul ; 

            III. Desfăşurare concurs. 

 

Nr. Crt. Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 02.09-17.09.2015ora 13
  Selecţia dosarelor de înscriere 18.09.2015
  Afişare rezultate selecţie dosare 21.09.2015
  Contestatii 22.09.2015
  Rezultate selecţie dosare după contestaţii 23.09.2015
  Probă scrisă 24.09.2015 ora 10.00
  Afişare rezultate probă scrisă 25.09.2015
  Contestaţii 25.09.2015
  Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 28.09.2015
  Interviul 29.09.2015ora 10
  Afişarea rezultatelor interviului 29.09.2015
  Afisarea rezultatelor finale 30.09.2015

  

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidati declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidati care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

 • În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 24.09.2015 la ora 10,00 la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 021/ 3119980.

 

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

 

REZULTATELE FINALE

 

la concursul organizat în vederea ocupării posturilor de referent și expert II

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care se organizează concursul Punctajul interviului Rezultatul
1 Mirea Elena Referent 87.17 ADMIS
2 Bădilă Andreea Iuliana Expert II 76.84 ADMIS
3 Bălănoiu Stelică Expert II 50 RESPINS
4 Soare Georgeta Expert II 59.67 RESPINS

 

 

 

REZULTATE INTERVIU – 28.07.2015

( Etapa a III-a)

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care se organizează concursul Punctajul interviului Rezultatul
1 Mirea Elena Referent 82 ADMIS
2 Bădilă Andreea Iuliana Expert II 73 ADMIS
3 Bălănoiu Stelică Expert II 50 ADMIS
4 Soare Georgeta Expert II 60 ADMIS

 

 
REZULTATUL PROBEI SCRISE

                la concursul organizat în vederea ocupării posturilor de referent și expert II din data de 22 iulie 2015

 

 

Numele şi prenumele candidatului       Punctajul final al probei scrise Rezultatul***
Mirea Elena 92.34 ADMIS
Bădilă Andreea Iuliana 80.67 ADMIS
Bălănoiu Stelică 50 ADMIS
Soare Georgeta 59.34 ADMIS

 

Persoanele care au fost declarate admise la proba scrisă se vor prezenta la interviu în data de 28.07.2015, ora  10:00, la sediul IRRD

 

 

 

LISTA CU DOSARELE ADMISE PENTRU POSTUL DE

EXPERT II

Nr. Crt. Numele şi prenumele  
  BĂDILĂ ANDREEA-IULIANA ADMIS
  BĂLĂNOIU STELICĂ ADMIS
  SOARE GEORGETA ADMIS
  STANCU IULIA ADMIS

 

 

LISTA CU DOSARELE ADMISE PENTRU POSTUL DE

REFERENT I A

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele  
  MIREA ELENA ADMIS

 

ANUNŢ

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante:

Referent, IA Direcția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

Expert II Direcția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :

Concursul se organizează la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 în data de 22.07.2015ora 10:00, proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la data de 30.06.2015

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*)

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulări concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae;

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*) , cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:

Pentru postul de Referent IADirecția Financiar Contabilitate Resurse Umane, Juridic și Administrativ;

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

Vechime de minim 9 ani;

Pentru postul de Expert gradul IIDirecția Organizare Evenimente și Activități Editoriale;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;;

Bibliografia obligatorie pentru postul de Referent IA:

L E G E A 556 privind înființarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989;

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a IRRD;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Bibliografia obligatorie pentru postul de Expert gradul II :

Ioan Scurtu, Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internațional, Editura IRRD, București, 2006,

Alesandru Duțu, Revoluția din Decembrie 1989 – Cronologie, ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2010,

Alexandru Oșca (coordonator), Revoluția Română din Decembrie 1989 în Banat, Editura Sitech, Craiova, 2009,

Mihail M. Andreescu, Ion Bucur, Revoluția din Decembrie 1989 în București, Editura Mega, București, 2009,

Alexandru Oșca, Dincolo de Rubicon. 1989 – Timișoara – 1990, Editura Sitech,Craiova, 2011,

Alexandru Oșca, Revoluția Română din Decembrie 1989. Suport pentru curs universitar, Editura IRRD, București, 2012,

Alexandru Grigoriu, Eroii Martiri în statistici, Editura IRRD, București, 2013,

Ion Bucur, Cartea Represiunii. 1989, ediția a II-a, Editura IRRD, București, 2014,

Alexandru Grigoriu, O revoluție încarcerată. Mărturii, Editura IRRD, București, 2014,

Constantin Corneanu, Victorie însângerată. Decembrie 1989, Editura IRRD, București, 2014,

Legea nr. 556/14 decembrie 2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989,

Legea nr. 186/9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise,

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

DESFASURARE CONCURS

 

Nr. Crt. Etapă Perioadă
  Înscrierea candidaţilor 01.07-14.07.2015ora 13.00
  Selecţia dosarelor de înscriere 15-16.07.2015
  Afişare rezultate selecţie dosare 16.07.2015
  Contestatii 17.07.2015
  Rezultate selecţie dosare după contestaţii 20.07.2015
  Probă scrisă 22.07.2015    ora10.00
  Afişare rezultate probă scrisă 24.07.2015
  Contestaţii 24.07.2015
  Afişare rezultate probă scrisă după contestaţii 27.07.2015
  Interviul 28.07.2015    ora 10.00
  Afişarea rezultatelor interviului 29.07.2015
  Afisarea rezultatelor finale 29.07.2015

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati ,,admis” la etapa precedenta.

Vor fi declarati ,,admis” candidatii care obtin minimum 50 de puncte atat la proba scrisa cat si la proba orala.

Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj ,cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 22.07.2015 la ora 10,00 la sediul din Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din Str. CA Rosseti nr 33 Sector 2 , cu actul de identitate ( B.I./C.I.) .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numerele de telefon 021/ 3119980 / 0748 037 701.

DIRECTOR ,

IORDACHE CLAUDIU

COMUNICAT

Momentul Decembrie 1989 reprezintă nu numai un eveniment de importanţă fundamentală în istoria recentă a României, dar şi unul dintre cele mai disputate subiecte din istoriografia recentă a acesteia. Tezele dominante aflate în circuitul istoriografic abordează momentul 1989 din România de pe poziţii devenite antagonice – Revoluţie versus Lovitură de stat. Aceste aprecieri au suferit de-a lungul timpului numeroase mutaţii, căpătând nuanţe şi interpretări noi. Interpretat fie ca o revoluție modernă, loviluţie, sau în orice alt fel, evenimentul major din istoria României din ultimul deceniu al secolului trecut suscită încă numeroase controverse. Numărul următor al revistei Caietele Revoluţiei îşi propune să descopere care este dimensiunea ocupată de Revoluţia din decembrie 1989 în sfera de preocupări a istoricului român şi a Institutelor de cercetare ce au în aria lor de cercetare şi perioada aferentă anului 1989. În acest sens, unul din principalele subiecte care suscită interes este legat de întrebarea: cine scrie istoria anului 1989? cum? de pe ce poziţii? şi conform cărei metodologii? Un alt subiect de interes este legat de locul pe care îl ocupă Revoluţia din Decembrie 1989 în periodizarea istoriografică (manualele şcolare balansează între sfârșitul regimului comunist şi perioada de tranziţie). Caietele Revoluţiei adresează invitaţia istoricilor români şi nu numai de a participa la dezbaterea din paginile revistei a unor teme precum:

 • Literatura privind momentul 1989;

 • Metodologia de cercetare cu referire la sfârșitul regimului comunist român;

 • Prezenţa subiectului Decembrie 1989 în mass-media românească şi influenţa exercitată asupra mentalului colectiv;

 • Interesul manifestat de subiect în rândul istoricilor români şi a Institutelor de cercetare istorică;

 • Percepţii şi mentalităţi legate de conceptele de revoluţie versus lovitură de stat.

 • Teme de cercetare încă neabordate sau puţin studiate legate de anul 1989 şi prăbuşirea regimului comunist din România.

O nouă carte „dedicată” liderilor represiunii din 1989

În cursul zilei de 14 mai 2015, librăria Mihail Sadoveanu din Bucureşti a găzduit lansarea volumului Comandoul de Partid şi de Stat. Timişoara, semnat de Viorel Domenico, lucrare apărută sub egida Editurii IRRD. La  evenimentul  organizat de  Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD), au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, director-adjunct al IRRD, generalul (r) Niculae Spiroiu, prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Gelu Voican Voiculescu, membru al Colegiului Naţional al IRRD şi Viorel Domenico, autorul cărţii. Aprecierile privind volumul lui Viorel Domenico s-au concentrat asupra modului inedit de abordare a acestui eveniment istoric, Revoluția Română din Decembrie 1989, în special datorită analizei psihologice pe care autorul o creionează unor personaje cheie în desfăşurarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Dacă până acum se punea accentul pe aspectele politice ale desfăşurării Revoluţiei, fapt de altfel normal, autorul are inteligenţa de a face analize psihologice atât ale indivizilor care participă la Revoluţie, cât şi a masei de manifestanţi din zilele Revoluţiei. Este, din acest punct de vedere, o noutate absolută în literatura istorică a Revoluţiei Române din Decembrie 1989, a declarat prof. univ. dr. Ion Calafeteanu. Generalul (r) Niculae Spiroiu a remarcat contribuţia semnificativă pe care Viorel Domenico a adus-o mediului istoriografic prin cele cinci cărţi dedicate zilelor fierbinţi din decembrie 1989. Profesorul univ. dr. Constantin Hlihor şi-a manifestat admiraţia pentru întreaga activitate editorială şi de cercetare ştiinţifică a Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 și referindu-se la volumul Comandoul de Partid si de Stat. Timişoara, a declarat că este o piesă esenţială pentru a construi acest puzzel al imaginii noastre despre Revoluţia Română din Decembrie 1989. Fiecare dintre cei care au rostit alocuțiuni, au puncta,t de asemenea, stilul inconfundabil al scriiturii lui Viorel Domenico, care îmbină şi realizează un fel de montaj mozaicat de citate din texte memorialistice, din reportaje, din articole de presă, din studii, din note inedite, din declaraţii date în faţa instanţei şi din cărţile pe care le-a avut la dispoziţie, şi care nu sunt puţine, despre Revoluţia Română, după cum a observat Gelu Voican Voiculescu. Autorul a adresat mulţumiri în special celor prezenţi, liderilor Revoluţiei de la Timişoara care l-au suţinut în demersul său istoriografic şi în mod special Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, domnului director general Claudiu Iordache fără de care eu, poate, nu aş fi abordat, timp de peste 10 ani, problematica Revoluţiei Române. La IRRD m-am aflat într-un climat de cercetare serios, unde m-am format şi din punct de vedere al istoricului, după cum autorul însuşi ne-a declarat. Evenimentul editorial s-a bucurat de prezenţa Directorului-General al IRRD, Claudiu Iordache, a unor membri ai Colegiului Național și ai Consiliului Științific ale IRRD, reprezentanți ai mass-media, revoluționari etc.

DSCN2379 DSCN2384 DSCN2392 DSCN2398 DSCN2408 DSCN2416 DSCN2457 DSCN2479

 

IN MEMORIAM

LIVIU CORNELIU BABEŞ

Luni, 2 martie, ora 12.00, la Poiana Braşov, a avut loc slujba de comemorare a eroului martir Liviu Corneliu Babeş. Evenimentul s-a ţinut la monumentul martirului brașovean situat în apropierea bisericii de lemn din stațiune. Alături de familia îndoliată, Etelka şi Gabriela Babeş, s-au recules, printre alţii: scriitorul Mircea Brenciu, fondatorul „Mişcării 15 Noiembrie” Mircea Sevaciuc, revoluţionarul Bela Henter şi preşedintele Asociaţiei Luptătorilor în Revoluţie şi a Urmaşilor Eroilor (ALRUE) Braşov Vasile Mardare. Institutul Revolutiei Române din Decembrie 1989 a fost reprezentat de Eugenia Iorga, membră în Colegiul Naţional al IRRD şi Elena Diaconu.

DSCN2242

DSCN2243

DSCN2246

DSCN2251

SIMPOZION OMAGIAL CPUN.

După 25 de ani

În cursul zilei de 12 februarie a.c., ora 11.00, IRRD a organizat la sediul instituţiei (C.A. Rosetti, nr. 33), sala Liviu Corneliu Babeş simpozionul omagial cu tema – CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALĂ 1990-2015. La eveniment au participat, printre alții: Ion Iliescu, președintele Colegiului Național al IRRD, Claudiu Iordache, director general al IRRD, prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, director adjunct al IRRD, Eugenia Iorga, Ion Radu Zilișteanu, Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Radu Ciuceanu, Puica Buhoci, Ioan Todiraș, Romeo Raicu, Ion Marin Uță, Tache Pârvulescu, Dorel Haraga, Florin Bădinici, Petrișor Morar, Alexandru Mironov, Emil Dumitrescu, Petrică Balint, Vasile Gherasim, Gheorghe Sbârnă, Mihail Montanu și Adrian Sanda.

DSCN2094

DSCN2099

DSCN2107

DSCN2125

DSCN2136

DSCN2138

NECESITATEA STUDIERII ISTORIEI RECENTE A ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989

În data de 11 decembrie a.c., IRRD a organizat dezbaterea cu subiectul – Manualul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 între normalitate şi necesitate. Acţiunea a avut loc la sediul IRRD, sala Liviu Corneliu Babeş. Alături de membrii Institutului – Claudiu Iordache, director general al IRRD, prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, director adjunct al IRRD, Gelu Voican Voiculescu şi Alexandru Mironov, membri ai Colegiului Naţional al IRRD – au participat Mihai Manea, inspector de specialitate pentru disciplina de istoria, şi profesori de istorie al principalelor licee din Municipiul Bucureşti. Aceştia au vorbit despre modul în care este interpretat fenomenul revoluţionar din Decembrie 1989 de către istorici, dar şi despre nevoia elaborării unui manual şcolar dedicat Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Claudiu Iordache, director general al IRRD, a vorbit despre misiunea Institutului de a reda informaţii exacte privind fenomenul revoluţionar din Decembrie 1989, despre demersurile şi proiectele ştiinţifice curente, subliniind nevoia apariţiei, în spaţiul publicistic, a unui manual dedicat în întregime Revoluţiei. Totodata, acesta a atras atenţia asupra acţiunilor de denigrare şi eludare a Revoluţiei, ce au avut ca urmare intoxicarea conştiinţei publice. „Momentul 1989 este cu adevărat demn de a fi cunoscut!”, a afirmat acesta în încheiera discursului său.

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu a evidenţiat semnificaţia anului 1989 pentru istoria naţională a românilor, menţionând, în acest context, avalanşa de interpretări eronate referitoare la Revoluţie.

Gelu Voican Voiculescu şi Alexandru Mironov, membri ai Colegiului Naţional al IRRD, s-au axat asupra rigidităţii dictaturii ceauşiste, punctând, de asemenea, anduranţa poporului român, suferinţele şi neajunsurile la care acesta a fost supus.

DSCN1694

DSCN1699

DSCN1702

DSCN1705