REVOLUȚIE ȘI TRANZIȚIE ÎN SOCIETATEA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ.
ABORDĂRI INTERDISCIPLINRE
(RTSRC – 2018)

CEA DE-A DOUA CONFERINȚĂ ANUALĂ A IRRD
26 OCTOMBRIE 2018

CALL FOR PAPERS

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) anunță organizarea celei de-a doua conferințe anuale „Revoluție și Tranziție în Societatea Română Contemporană”, la sediul instituției din bulevardul C.A. Rosetti, nr.33, sector 2. București.

Cea de-a treia conferință păstrează principalele paneluri ale celorlalte două evenimente, concentrând dezbaterea științifică pe problema procesualității Revoluției și Tranziției la români, din perspectiva interdisciplinarității și a istoriei orale în conturarea unei imagini veridice și nepartizane a Revoluției.

 1. Revoluţia Română eveniment sau proces istoric?
 2. Obiective şi etape strategice ale Revoluției din Decembrie 1989
 3. Tranziţia de la regimul totalitar la democraţie: terapie de şoc vs gradualism.
 4. Istoriografia Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Obiectivitate şi neutralitate vs părtinire şi ideologie politică.
 5. Istoria orală și imaginea Revoluției Române prin „ochii” contemporanilor.

Informații pentru participanți:

Data limită pentru transmiterea propunerilor de comunicări științifice, însoțite de un abstract de maxim 300 cuvinte si un scurt CV al autorului este 15 octombrie 2018.

Notificarea acceptării lucrărilor va fi trimisă până pe 19 octombrie 2018, iar programul conferinței va fi publicat pe data de 22 octombrie 2018.

Timpul alocat fiecărei comunicări nu trebuie să depășească 20 de minute. Sunt admise postere si alte materiale documentare, cei admiși la conferință fiind rugați să precizeze dacă au nevoie de mijloace tehnice în vederea susținerii comunicării (retroproiector, laptop).

Propunerile dumneavoastră vor putea fi trimise la următoarele adrese de E-mail:

rtsrc2016@yahoo.com

badila_andreea@yahoo.com

Precizăm că Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 nu poate acoperi cheltuielile de transport sau cazare, mai ales ținând cont de faptul că lucrările se vor desfășura într-o singură zi.

 

 

 

REVOLUȚIE ȘI TRANZIȚIE ÎN SOCIETATEA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ.
ABORDĂRI INTERDISCIPLINRE
(RTSRC – 2017)

CEA DE-A DOUA CONFERINȚĂ ANUALĂ A IRRD
27 OCTOMBRIE 2017

CALL FOR PAPERS

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) anunță organizarea celei de-a doua conferințe anuale „Revoluție și Tranziție în Societatea Română Contemporană”, la sediul instituției din bulevardul C.A. Rosetti, nr.33, sector 2. București.

Lucrările primei conferințe au fost publicate într-un volum în format electronic, care e în curs de a fi indexat în BDI și care poate fi consultat pe website-ul IRRD, accesând link-ul de mai jos:

Propunerile dumneavoastră vor fi evaluate ținând cont de mai mulți factori, precum abordarea interdisciplinară, noutatea subiectului propus, relevanța informațiilor prezentate, interpretarea insolită și perspectivele de analiză asupra temei alese.

http://irrd.ro/wp-content/uploads/2017/carti/rtsrc2017_hlihor_badila.pdf

Comunicările celei de-a doua conferințe vor fi publicate, la rândul lor.

Cea de-a doua conferință păstrează principalele paneluri ale primei conferințe, concentrând dezbaterea științifică pe problema procesualității Revoluției și Tranziției la români, din perspectiva interdisciplinarității și a istoriei  orale în conturarea unei imagini veridice și nepartizane a Revoluției.

 1. Revoluţia Română eveniment sau proces istoric?
 2. Obiective şi etape strategice ale Revoluției din Decembrie 1989
 3. Tranziţia de la regimul totalitar la democraţie: terapie de şoc vs gradualism.
 4. Istoriografia Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Obiectivitate şi neutralitate vs părtinire şi ideologie politică.
 5. Istoria orală și imaginea Revoluției Române prin „ochii” contemporanilor
Informații pentru participanți:

Data limită pentru transmiterea propunerilor de comunicări științifice, însoțite de un abstract de maxim 300 cuvinte si un scurt CV al autorului este 16 octombrie 2017.

Notificarea acceptării lucrărilor va fi trimisă până pe 18 octombrie 2017, iar programul conferinței va fi publicat pe data de 20 octombrie 2017.

Timpul alocat fiecărei comunicări nu trebuie să depășească 20 de minute. Sunt admise postere si alte materiale documentare, cei admiși la conferință fiind rugați să precizeze dacă au nevoie de mijloace tehnice în vederea susținerii comunicării (retroproiector, laptop).

Propunerile dumneavoastră vor putea fi trimise la următoarele adrese de E-mail:

rtsrc2016@yahoo.com

badila_andreea@yahoo.com

Precizăm că Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 nu poate acoperi cheltuielile de transport sau cazare, mai ales ținând cont de faptul că lucrările se vor desfășura într-o singură zi.

În privința normelor de redactare a contribuțiilor dumneavoastră, recomandările noastre sunt următoarele:
1. Articolul trebuie redactat cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la un rând și jumătate distanţă.
2. Notele de subsol trebuie scrise cu caractere de 10, font Times New Roman, Line Spacing – Single.
3. Titlul materialului  trebuie scris cu caractere de 14 Bold, font Times New Roman.
4. În dreapta, sub titlul articolului vor apărea: prenumele si numele autorului 
5. Nu sunt permise în text sau în notele de subsol fraze, citate în limbi străine fără a fi însotite de traducerea acestora în limba română.
6. Toate publicaţiile (lucrări știintifice, reviste de specialitate) vor fi notate cu titlul integral şi italic, fiind interzisă orice prescurtare.
7. Referitor la regulile de citare a surselor/notele de subsol, ordinea va fi următoarea:
A. Cărți: Prenume, Nume Autor, Titlul cărtii în italice, orasul în care a fost publicată, Editura, Anul de aparitie a lucrării, respectiv pagina, paginile – p sau pp.
Exemplu:  Claudiu Iordache, Revolutia Românilor. Sfârsit de poveste, Bucuresti, Editura IRINI, 2010, p. 67.
B. Articole în reviste: Prenume, Nume Autor, Titlul articolului în italice, în numele revistei între ghilimele, numărul, anul și pagina
Exemplu: Gáspár Miklós Tamás, Scrisoarea către prietenii mei români. Zece ani mai târziu, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 4(36),  2011, p.16
C. Pentru materialele folosite în format online, Prenume, Nume Autor, Titlul articolului în italice, în numele revistei între ghilimele, numărul, anul, pagina (acolo unde este cazul) – link-ul și data accesării informației.
Exemplu: Michael Shafir, Memory and History in Postcommunism. Preliminary  Theoretical Remarks, în „Sfera Politicii”, nr. 122, 2006, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/120-121-122/art21-shafir.html
D. Dacă referința e aceași lucrare, revistă în nota imediat următoare, vom pune Ibidem cu italice, care înseamnă „în același loc”. Dacă avem și aceași pagină, vom nota doar Ibidem. Iar dacă e pagină diferită, vom nota și numărul paginii. 

Exemplu: 
1.Claudiu Iordache, Revoluția Românilor. Sfârșit de poveste, București, Editura IRINI, 2010, p. 67.
2. Ibidem.
Sau
2. Ibidem, p. 75.
E. Daca după prima notă dintr-o lucrare a unui autor, urmează note din alte lucrări, apoi se revine la lucrarea acelui autor, vom avea Prenumele și Numele Autorului, op.cit., (care înseamnă ”opera citată” în italice, și pagina. Iar dacă e vorba de un articol, vom folosi, Prenumele și Numele Autorului, art.cit (articolul citat) în italice, și pagina.
Exemplu:
1.Claudiu Iordache, Revoluția Românilor. Sfârșit de poveste, București, Editura IRINI, 2010, p. 67.
2. Ion Bucur, Cartea Represiunii 1989, București, Editura IRRD, 2012.
3. Claudiu Iordache, op.cit., p. 96.
Respectiv,
1. Gáspár Miklós Tamás, Scrisoarea către prietenii mei români. Zece ani mai târziu, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 4(36),  2011, p.16.
2. Claudiu Iordache, Securitatea. Confiscarea unei națiuni, 1989 – 2009, București, Editura IRINI, 2009.
3. Gáspár Miklós Tamás, art.cit., p. 25.
Notele sunt în conformitate cu sistemul Academiei Romane.


REVOLUȚIE ȘI TRANZIȚIE ÎN SOCIETATEA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE
(RTSRC-2016)

1989 REVOLUTION AND TRANZITION IN ROMANIAN SOCIETY
INTERDICIPLINARIES ISSUES

SESIUNEA ANUALĂ
28 OCTOMBRIE 2016

CALL FOR PAPERS

Suntem încântați să vă invităm să participaţi la Conferința organizată de Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) la sediul institutiei din Bulevardul C.A. Rosetti, nr.33, Sector 2, București.

Au trecut mai mult de două decenii de la un un eveniment care a marcat fundamental istoria recentă a României – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989 şi cercetările şi studiile consacrate acestui eveniment nu au dat răspuns la multe din intrebările apărute în legătură cu evenimentele revolutionare sau unele momente, fapte şi acţiuni ale procesului de tranziţie postcomunistă.

Conferința anuală organizată de IRDD propune o dezbatere interdisciplinară-istorie, politologie, sociologie etc.,- pentru a creiona o imagine/reprezentare a evenimentelor in acord cu principiul adevărului istoric şi al nonpartizatului politic şi ideologic

Conferința va fi găzduită de IRDD și pe parcursul unei singure zi cu prezentarea de studii şi dezbateri colocvile din partea participanţilor( profesori, profesioniști, studenţi doctorali și post-doctorali). Suntem siguri că toate materialele prezentate cât şi dezbaterile de idei vor fi un câştig pentru cunoaşterea trecutului recent din istoria româniei. Este obligaţia morală şi profesională a IRDD să contribuie la cunoaşterea adevărului despre Revoluţia Română din Decembrie 1989 si a momentelor cheie ale tranziţiei spre democraţie, libertate şi economie de piaţă.

Propunerile dumneavoastră vor fi evaluate ținând cont de mai mulți factori, precum abordarea interdisciplinară, noutatea subiectului propus, relevanța informațiilor prezentate, interpretarea insolită și perspectivele de analiză asupra temei alese.Contribuțiile dumneavoastră vor trebui să se încadreze în cadrul următoarelor paneluri propuse:

 1. 1. Revoluţia Română eveniment sau proces istoric?

 2. 2. Obiective şi etape strategice ale Revolutiei din Decembrie 1989

 3. 3. Tranziţia de la regimul totalitar la democraţie: terapie de şoc vs gradualism.

 4. 4. Istoriografia Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Obiectivitate şi neutralitate vs părtinire şi ideologie politicăLucrările selectate pentru conferinţă vor fi publicate in volum care va apărea la o editura indexată in BDI/BDN.

Data limită pentru transmiterea propunerilor de comunicări științifice, însoțite de un abstract de maxim 300 cuvinte si un scurt CV al autorului este 10 octombrie 2016.Notificarea acceptări lucrărilor va fi trimisă până pe 12 octombrie 2016, iar programul conferinței va fi publicat pe data de 15 octombrie 2016.

Timpul alocat fiecărei comunicări nu trebuie să depășească 20 de minute. Sunt admise postere si alte materiale documentare, cei admiși la conferință fiind rugați să precizeze dacă au nevoie de mijloace tehnice în vederea susținerii comunicării (retroproiector, laptop).

Propunerile dvs. vor putea fi trimise la următoarele adresa de e-mail:

rtsrc2016@yahoo.com

badila_andreea@yahoo.com

Precizăm că Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 nu poate acoperi cheltuielile de transport sau cazare, mai ales ținând cont de faptul că lucrările se vor desfășura într-o singură zi.