REVOLUȚIE ȘI TRANZIȚIE ÎN SOCIETATEA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE
(RTSRC-2016)

1989 REVOLUTION AND TRANZITION IN ROMANIAN SOCIETY
INTERDICIPLINARIES ISSUES

SESIUNEA ANUALĂ
28 OCTOMBRIE 2016

CALL FOR PAPERS

Suntem încântați să vă invităm să participaţi la Conferința organizată de Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) la sediul institutiei din Bulevardul C.A. Rosetti, nr.33, Sector 2, București.

Au trecut mai mult de două decenii de la un un eveniment care a marcat fundamental istoria recentă a României – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989 şi cercetările şi studiile consacrate acestui eveniment nu au dat răspuns la multe din intrebările apărute în legătură cu evenimentele revolutionare sau unele momente, fapte şi acţiuni ale procesului de tranziţie postcomunistă.

Conferința anuală organizată de IRDD propune o dezbatere interdisciplinară-istorie, politologie, sociologie etc.,- pentru a creiona o imagine/reprezentare a evenimentelor in acord cu principiul adevărului istoric şi al nonpartizatului politic şi ideologic

Conferința va fi găzduită de IRDD și pe parcursul unei singure zi cu prezentarea de studii şi dezbateri colocvile din partea participanţilor( profesori, profesioniști, studenţi doctorali și post-doctorali). Suntem siguri că toate materialele prezentate cât şi dezbaterile de idei vor fi un câştig pentru cunoaşterea trecutului recent din istoria româniei. Este obligaţia morală şi profesională a IRDD să contribuie la cunoaşterea adevărului despre Revoluţia Română din Decembrie 1989 si a momentelor cheie ale tranziţiei spre democraţie, libertate şi economie de piaţă.

Propunerile dumneavoastră vor fi evaluate ținând cont de mai mulți factori, precum abordarea interdisciplinară, noutatea subiectului propus, relevanța informațiilor prezentate, interpretarea insolită și perspectivele de analiză asupra temei alese.Contribuțiile dumneavoastră vor trebui să se încadreze în cadrul următoarelor paneluri propuse:

  1. 1. Revoluţia Română eveniment sau proces istoric?

  2. 2. Obiective şi etape strategice ale Revolutiei din Decembrie 1989

  3. 3. Tranziţia de la regimul totalitar la democraţie: terapie de şoc vs gradualism.

  4. 4. Istoriografia Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Obiectivitate şi neutralitate vs părtinire şi ideologie politicăLucrările selectate pentru conferinţă vor fi publicate in volum care va apărea la o editura indexată in BDI/BDN.

Data limită pentru transmiterea propunerilor de comunicări științifice, însoțite de un abstract de maxim 300 cuvinte si un scurt CV al autorului este 10 octombrie 2016.Notificarea acceptări lucrărilor va fi trimisă până pe 12 octombrie 2016, iar programul conferinței va fi publicat pe data de 15 octombrie 2016.

Timpul alocat fiecărei comunicări nu trebuie să depășească 20 de minute. Sunt admise postere si alte materiale documentare, cei admiși la conferință fiind rugați să precizeze dacă au nevoie de mijloace tehnice în vederea susținerii comunicării (retroproiector, laptop).

Propunerile dvs. vor putea fi trimise la următoarele adresa de e-mail:

rtsrc2016@yahoo.com

badila_andreea@yahoo.com

Precizăm că Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 nu poate acoperi cheltuielile de transport sau cazare, mai ales ținând cont de faptul că lucrările se vor desfășura într-o singură zi.